Volby do zastupitelstva obcí 2018 – ABERTAMY


VOK ABERTAMY – Volba pro Karlovarský kraj – program:

Rádi bychom vás seznámili s kandidátní listinou hnutí „VOK – Volba pro Karlovarský kraj – Abertamy“ a základním programem, se kterým se chceme ucházet o vaší důvěru.

Naše kandidáty jistě dobře znáte, jsou to lidé různých profesí a různého věku, kteří zde s Vámi žijí, mají zájem o dění v našem městě a jsou připraveni se aktivně podílet na jeho rozvoji. Jsou zde osvědčená jména i nové mladé tváře. Problémy, které občanům přináší běžný život např. v oblastech zaměstnanosti, školství, zdravotnictví, kultury, odchodu mladých lidí, kriminality, stavu komunikací apod. si dobře uvědomujeme a jejich řešení považujeme za samozřejmou součást naší činnosti.

Chceme navázat na započaté aktivity z minulého volebního období, podporovat rozvoj města a věnovat se záležitostem, které budou prospěšné nám všem.

Finance a správa města

 • Vytvoření podmínek pro zachování základní a mateřské školy.
 • Získání finančních prostředků na vybudování kanalizace Hřebečná – projekt je připraven.
 • Regulace provozu na místních komunikací a jejich systematické opravy.
 • Spolupráce města a infocentra s místními živnostníky v návaznosti na cestovní ruch.

Čistota

 • Dobudování kanalizace Abertamy – konec realizace 11/2019.
 • Zefektivnění odpadového hospodářství.
 • Zlepšení čistoty a kvality životního prostředí – vybudování sběrného dvora.

Kultura, vzdělání a volný čas

 • Další rozvoj a dovybavení dětských hřišť a sportovišť pro naše děti.
 • Dokončení městského mobiliáře a sjednocení městského informačního systému.
 • Kultura – dobudování městského muzea; aktivní podpora všech místních spolků.
 • Podpora sportu a jiných volnočasových aktivit.

Život ve městě

 • Zamezení odlivu místních mladých rodin – podpora rozvoje zástavby rodinných domů na městských pozemcích v rámci územního plánu.
 • Zajištění a udržení zdravotní péče (dětský lékař, obvodní lékař).
 • Zachování pošty.
 • Zachování a další rozvoj pečovatelské služby a domácí péče.
 • Zřízení domu pro seniory – vznik pracovních míst pro rekvalifikované občany.

Vize

 • Podpora vzniku nových pracovních příležitostí v návaznosti na rozvoj cestovního ruchu.
 • Pokračovat na vzniku nových parkovacích míst po městě.
 • Dokončení výměny veřejného osvětlení.
 • Dokončení započatých projektů z fondů Evropské unie a využití dosavadních zkušeností k dalšímu čerpání finančních prostředků z fondů EU a jiných dotačních titulů v plánovacím období 2018-2022.

Slušné chování politiků k občanům města musí být standardem.