Volby do zastupitelstva obcí 2018 – AŠ


VOK AŠ – Volba pro Karlovarský kraj – program:

Rádi bychom vás seznámili s kandidátní listinou hnutí „VOK – Volba pro Karlovarský kraj“ a s programem, se kterým se chceme ucházet o vaší důvěru v nadcházejících komunálních volbách, které se konají ve dnech 5. – 6. října 2018.

Naše kandidáty jistě dobře znáte, jsou to lidé různých profesí a různého věku, kteří zde s Vámi žijí, mají zájem o dění v našem městě Aš a jsou připraveni se aktivně podílet na jeho rozvoji a podpořit vše, co přinese našim občanům zlepšení kvality života ve městě.

Chceme navázat na započaté aktivity z minulého volebního období, podporovat rozvoj města a věnovat se záležitostem, které budou prospěšné nám všem.

AŠ S JASNOU VIZÍ

 • ukotvení centra města
 • lepší podmínky pro individuální výstavbu
 • dostupné pozemky
 • vytvoření urbanistické a rozvojové koncepce města
 • zachování Gymnázia Aš a podpora všech stupňů vzdělání
 • podpora dostupné lékařské a sociální péče
 • výrazné rozšíření přeshraniční spolupráce

ATRAKTIVNÍ AŠ

 • oživení středu města podporou drobného podnikání
 • realizace fotbalového a atletického centra na “Tyršáku”
 • větší podpora sportovních klubů
 • rozšířená nabídka kultury (přehodnocení investičních priorit)
 • udržování a vytváření tradic
 • Aš jako atraktivní turistický cíl

VSTŘÍCNÁ AŠ

 • vstřícný úřad
 • radní s jasně danou odpovědností
 • jmenovité hlasování zastupitelstva a rady
 • transparentní hospodaření společností města
 • přidružené obce také tvoří Aš
 • přehledný informační systém města

BEZPEČNÁ AŠ

 • posílení městské policie
 • zlepšení dopravní bezpečnosti
 • řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit

ČISTÁ AŠ

 • vytvoření koncepce odpadového hospodářství
 • více kontejnerů na tříděný odpad, textil a elektro
 • čisté parky, čistá hřiště, čisté ulice
 • revitalizace vodních ploch

 

My jsme tady doma… a Vy?

Nebojte se změny!