Volby do zastupitelstva obcí 2018 – KRASLICE


VOK KRASLICE – Volba pro Karlovarský kraj – program:

Rádi bychom vás seznámili s kandidátní listinou hnutí „VOK – Volba pro Karlovarský kraj – KRASLICE a základním programem, se kterým se chceme ucházet o vaší důvěru.

Naše kandidáty jistě dobře znáte, jsou to lidé různých profesí a různého věku, kteří zde s Vámi žijí, mají zájem o dění v našem městě a jsou připraveni se aktivně podílet na jeho rozvoji. Jsou zde osvědčená jména i nové mladé tváře.

Problémy, které občanům přináší běžný život např. v oblastech zaměstnanosti, školství, zdravotnictví, kultury, odchodu mladých lidí, KRIMINALITY, stavu komunikací apod. si dobře uvědomujeme a jejich řešení považujeme za samozřejmou součást naší činnosti.

Chceme navázat na započaté aktivity z minulého volebního období, podporovat rozvoj města a věnovat se záležitostem, které budou prospěšné nám všem..

CO TEDY CHCEME:

Finance a správa města

 • Dokončení rekonstrukce koupaliště.
 • Přestavba II. základní školy
 • Dokončení regionální cyklostezky SOKOLOV-KRASLICE-KLI GENTHAL
 • Odpočinek a relax ve středu města. GENERÁLNÍ ÚPRAVA CENTRA
 • JELIKOŽ DOBŘE ZNÁME EKONOMIKU MĚSTA A STAV PŘÍPRAV TĚCHTO AKCÍ , JE NAŠÍ VÝHODOU , ŽE JSOU TYTO PLÁNY PRO NÁS REÁLNÉ A SPLNITELNÉ.
 • Vytvoření projektu pro snížení nákladů občanů města za elektřinu a plyn.
 • Dokončení započatých projektů z fondů Evropské unie a využití dosavadních zkušeností k dalšímu čerpání finančních prostředků z fondů EU a jiných titulů.
 • Prosazování zájmů občanů města ve společnostech, ve kterých má město podíl, zejména v oblasti dodávek tepla a vody do domácností.

Čistota

 • Zlepšení čistoty a kvality životního prostředí – likvidace černých skládek.
 • Více nádob na separovaný odpad pro jeho třídění a následné ekologické zpracování.
 • Řešit problematických míst a lokalit. Fontána před radnicí, ul. Mlýnská, potok….
 • Využití poplatků za psy na zajišťování čistoty ve městě, pořízení vysavačů na psí exkrementy, jejich důsledné odstraňování z ulic a chodníků.
 • Zlepšení zimní údržby chodníků a ulic s přednostním využitím mechanizace s ručním dočišťováním.
 • Kvalifikované posouzení zeleně a vzrostlých stromů, koncepční a kvalifikované zásahy. Pomoc lidí a skupin s úklidem ve městě.

Kultura

 • Vytvoření podmínek pro všestranný rozvoj kultury.
 • Aktivní podpora všech místních spolků.

Vzdělání, sport a volný čas

 • Schválíme Kraslickým prvňáčkům příspěvek 1.000,- Kč na nákup školních pomůcek.
 • Podpoříme modernizaci a vybavenost všech příspěvkových organizací města.
 • Podpora sportu a jiných volnočasových aktivit.
 • Ekonomické zajištění sportu: budeme hledat další finanční zdroje pro rozvoj všech sportovních oddílů, spolků a klubů.
 • Další rozvoj a dovybavení dětských hřišť a sportovišť pro naše děti, včetně řádného dohledu a údržby během provozu.

Život ve městě

 • Zajištění a udržení zdravotní péče (dětský lékař, obvodní lékař).
 • Zachování a další rozvoj pečovatelské služby a domácí péče.
 • Vytvoříme program i místo na podporu volnočasových aktivit pro seniory.
 • Podpoříme investice do stávajícího majetku města
 • Opravy místních komunikací, vznik nových parkovacích mís.

Vize

 • Spolu s vámi se ptáme a budeme se ptát:
 • Jak chceme, aby naše město vypadalo za čtyři roky?
 • Co nás pálí, co konkrétně chceme změnit a hlavně dokončit?
 • Na co si lidé stěžují?
 • Čím můžeme být městu a občanům prospěšní?
 • Chceme, aby lidé věděli proč a jak to děláme.

Strategie:

 • Máme jasný směr, víme kam jdeme, co je důležité, máme jasný plán.
 • Máme přehled o situaci ve městě a je pro nás důležité se všemi lidmi mluvit.
 • Slušné chování politiků k občanům města musí být standardem.

Slušné chování politiků k občanům města i k úředníkům musí být standardem.