Volby do zastupitelstva obcí 2018 – MARIÁNSKÉ LÁZNĚ


VOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – Volba pro Karlovarský kraj – program:

Koalice hnutí VOK a STAN Mariánské Lázně

 

Občan musí platit méně

Každý, kdo je v Mariánských Lázních přihlášen, přináší do městského rozpočtu nemalou částku, stát totiž posílá peníze podle „hlav“, čím více jich obec má, tím má více peněz. A tím může lépe zajišťovat veřejné služby a lépe pečovat o veřejný prostor. V Mariánských Lázních si spousta lidí pořizuje nějaké bydlení, ale přihlášeni jsou úplně někde jinde. Stačí se podívat do katastru nemovitostí na nových 43 bytů na Plzeňské. Jen 20 bytů vlastní osoby, které tam jsou současně přihlášeny. Ale co ten zbytek, tedy spíše ta většina? Těžko říci, možná byt slouží někomu na víkend, možná ke krátkodobým pronájmům jako je třeba airbnb, kdo ví.

Všichni za naprostou samozřejmost považují, že veřejné služby jako například údržba zeleně, úklid komunikací, veřejné osvětlení, městská doprava atd. spolehlivě fungují. Jenže ti, co zde nejsou přihlášeni, na to nepřispívají ani korunou, pokud pomineme těch pár šestáků za daň z nemovitostí. Někdo by mohl říci, že se na nás přiživují, já jen říkám, že by tito lidé měli za zpoplatněné veřejné služby platit víc než místní. Občan musí pocítit, že je to on, kdo přináší městu peníze.

Městské podniky musí občany stát méně

KIS, TDS, SMS, MDML … To není nějaká šílená esemeska, to jsou zkratky některých firem a organizací, které město za dobu své existence zřídilo. Pokud pomineme školy a školní jídelny, tak jich je na zajišťování chodu města a péči o jeho majetek nějakých 6, přitom o některých se ani moc neví. To je na město naší velikosti přece jen docela dost, to jsou například šestery režijní výdaje. Fungování a struktura městských firem se musí zjednodušit a zefektivnit, tam je jeden ze zdrojů úspor městských peněz.

Péče o zdraví občanů

Zdraví je to nejcennější, co máme, i když si to někteří z jiných kandidátek vůbec nemyslí. Současný rozsah služeb nemocnice a její spolufinancování z městského rozpočtu považujeme pro tuto chvíli za nouzový s ohledem na nečinnost všech zodpovědných. Minimálně potřebuje zlepšení v krizových situacích, tedy aby sanitka dorazila včas na místo a aby hlavně včas dovezla pacienta tam, kde se mu dostane potřebná a vysoce odborná péče. To je vážné a zásadní téma, o kterém je třeba intenzivně jednat s krajem, který RZP zřizuje a odpovídá za ni. Nemocnice patří mezi ta poslední místa, kam se každý z nás chce dostat, zaměříme se proto na zlepšení preventivní péče hrazené pojišťovnami, mimochodem dobře za to praktickým lékařům platí.

Všichni občané mají nárok na upravený veřejný prostor

Mariánské Lázně, lázeňství, cestovní ruch, to prostě patří k sobě, je jen několik málo destinací v ČR, které mohou s Mariánkami soutěžit. Chtěj nechtěj, cestovní ruch v takovém rozsahu je průmyslové odvětví. Prostě taková fabrika se vším všudy, s výrobními objekty (rozuměj hotely, ale i parky), se zásobovacími trasami, s pravidly fungování. Bezesporu fabrika krásná, a taky složitá. Oč jednodušší to měl podnikatel Škoda v Plzni. Oplotil si areál a nikdo mu v té jeho „produkční zóně“ nešmajdal, ale na druhou stranu si to také uvnitř všechno platil.

Mariánskolázeňská produkční zóna oplocená být nemůže, to by nedávalo vůbec žádný smysl, je to veřejný prostor, je to součást našeho města, ale náklady na její údržbu jsou obrovské. Je třeba udělat důkladnou revizi, zda jsou v rovnováze městské příjmy a výdaje, které se váží k cestovnímu ruchu. A nejen revizi, město musí začít provádět systematické kontroly vybírání a hrazení poplatků. Bez toho nezbudou peníze na rozvoj Úšovic, Panských polí, ale i Stanoviště a dalších částí města, kam nejde dohlédnout z oken radnice a která tak byla a jsou mimo rozlišovací schopnost pánů starostů či místostarostů za řadu volebních období zpět. Nebudu jmenovat, všichni je znáte.

Fungující úřad je pro občany důležitější

Hroutící se budova radnice bezpochyby problém je. A nemusel být, kdyby bývalí koaliční zastupitelé z ODS, ČSSD a dalších místních partají, kteří jsou dnes zhusta rozeseti v partajích nových (se svými starými hříchy J), měli dost odvahy, dokázali předstoupit před voliče a říci, že jsou potřeba peníze na radnici. Odvaha nebyla, radnice padá. Pro občany je však důležitější funkční městský úřad, a ten nestojí a nepadá s budovou, i když je to budova významná. Dnešní technologie umožňují pracovat na více místech stejně dobře jako v jedné budově. Úřad může ještě nějaký čas fungovat v několika objektech, alespoň se v praxi ukáže, zda je pro občany, a to z celé spádové oblasti, výhodnější zastavit se v Bytovu při velkém nákupu nebo se trmácet do „produkční oblasti“, kde není kde zaparkovat. Rozhodnutí o rozsahu rekonstrukce současné budovy musí být uděláno s chladnou hlavou a ne s děsem v očích, že město nebude mít radnici.

Na úřadě pracuje určitě spousta schopných a odborně zdatných úředníků (výjimky se najdou, ale ty jsou všude). Pokud se nám na jejich práci něco nelíbí, tak je to především tím, že byli minulými vedeními radnice zahnáni do naprosté defenzivy, plnila se politická zadání bez ohledu na zdravý rozum, a to i při výkonu státní správy. Budeme se snažit tu uměle vypěstovanou pasivitu a nezájem změnit, určitě to nebude problém, vždyť je přirozené odvádět dobrou práci, ze které mám dobrý pocit, zvláště když se mnou někdo otevřeně hovoří o mých nápadech a názorech.

Jednodenní turisté nesmí „vyhnat“ občany z města

Mariánské Lázně jsou především lázně, ne lunapark. Tedy pokud se na ně díváme pohledem cestovního ruchu. Do lázní se jezdí na delší pobyt za zdravím, do lunaparku se lidé chodí pobavit na jedno odpoledne. Jenže současné Mariánské Lázně se podobají spíše tomu lunaparku. Rozdíl mezi korzujícími na kolonádě dnes a před 20 lety je propastný. Dnes tam i v tom nejatraktivnějším čase potkáte pár lidí, kteří do města zčásti přijeli na kole, zčásti autobusem podívat se na tu naši pýchu, než je odvezou na oběd do Chodovky do Restaurace Ve skále. A pak je tam ještě pár mládenců v maskáčových kraťasech a v tričku s Che Guevarou nebo jiným zapomenutým či aktuálním hrdinou. Mezi tím projedou okolo fontány dva cyklisté.

Jednodenní turisty nepovažujeme pro Mariánské Lázně za přínosné, ba naopak, je to hrob pro lázně. Omezíme proto veškerou podporu aktivit zaměřených na krátkodobý cestovní ruch. Zájem města, pokud už cestovní ruch bude podporovat, musí být zacílen na ty, kteří se zde zdrží alespoň týden. A budou si chtít užít lázeňskou atmosféru. Aby se Mariánské Lázně nakonec nestaly tím lunaparkem. Jsme připraveni pro ty návštěvníky Mariánských Lázní, kteří zde budou trávit delší čas, zorganizovat systém benefitů, pokud tuto strategii současně podpoří i ubytovatelé.

Transparentnost a občan

Už je skoro nebezpečné toto slovo říkat, všichni jsou transparentní až na půdu. Přesto například nikdo neví, jak, s kým a na základě jakých poznatků a zkušeností byl připravován nový systém parkování. Transparentnost, to je podle pirátsko-anoistické koalice především pravidelná „káva se starostou“. Do transparentnosti naopak nepatří, když nějaká firma, která dlouhodobě podniká s městským majetkem (říkejme jí třeba Veolia), nabídne vlivným představitelům města vedlejšák. Do toho prostě občanům města nic není, to je privátní záležitost vyvolených zastupitelů (bylo jich celkem 5 a všichni kandidují znovu). Možná jim nedošlo, že by se k těm penězům, co s nimi splácejí leasingy na svá auta a jiné podobné požitky, nedostali, kdyby nebylo hlasů voličů, kteří jim to také ve výsledku platí. To je, řekl bych, poněkud bláznivé a nestandardní pojetí transparentnosti.

Ale zpět k té normální transparentnosti. Má hodně podob počínaje tím, že občané měli vědět, jak nakládá TDS se ziskem nebo proč a jaké všechny akce sponzoruje a jakými částkami, že by všichni mohli vědět, kolik město stojí za jeden osobokilometr v našich trolejbusech a tak dále. To jsou všechno údaje téměř tajné nebo složitě získatelné, přitom si to všechno platíme, to je z našich peněz. Tam je třeba napřít úsilí, tady je zdroj úspor.

Pokora a schopnost komunikovat s občany

Někteří dosavadní zastupitelé si zhusta mysleli, že jsou ne zvolení, ale vyvolení a proto nejchytřejší. To je fatální omyl a má fatální důsledky, které vidíme kolem sebe, jen namátkou třeba městská doprava, výtopna, nemocnice. Být zastupitelem, to je ze všeho nejvíce služba. Zastupitelé jsou lidé nikoli právě teď nejchytřejší, ale ti s největší odpovědností. Škoda, že ti dosavadní se na město dívali optikou, že z cizího krev neteče, mohli jsme být dál.

Falešný pocit, že teď jsem ten nejchytřejší, často přivádí ke krachu rádoby bohulibá rozhodnutí, někdy to končí až peticí, na vypískání zatím naštěstí nedošlo. V Mariánských Lázních žije mnoho rozumných lidí, kteří jsou schopni se jednoduše vyjádřit k takovým návrhům, jako byl třeba systém parkování. Jen o tom musí vědět. Představa, že jednou za čas svolám občany do Casina, pohovořím s nimi a tím mám splněno, k cíli nevede. Oslovit občanskou společnost v celé šíři, úplně jednoduše poslat návrh nějaké nové vyhlášky či nařízení spolkům, školám, firmám a podnikatelům, taky jej poslat do všech výborů a komisí zastupitelstva a zeptat se jich na názor, požádat je o připomínky, to je transparentní cesta k nepřekvapivým rozhodnutím. Každý soudný člověk krom toho ví, že není na světě ten, co by se zavděčil lidem všem, ale každý soudný člověk také ocení, že nebyl přehlížen.

Proč mladí lidé nechtějí zůstat občany města?

Hodně se toho v novinách odcházení mladých lidí do velkých center napsalo, ale zhusta se to týká těch nejmenších obcí. Můžeme se dočíst například, že: „Důvod vylidňování spočívá v neatraktivních životních podmínkách. Chybí dostatečná dopravní obslužnost nebo je obtížné nalézt v regionu pracovní příležitosti. Chybí zde navíc osobnosti, které by dokázaly zabezpečit nezbytné funkce pro venkovskou komunitu.“ To se ale našeho města netýká, prostředí je atraktivní, dopravní obslužnost je slušná a osobnosti tu nepochybně jsou. Není ani těžké tu najít pracovní příležitost, jen ten výběr není moc velký.

Řešení se budou hledat obtížně, řešení se totiž těžko hledá bez znalosti příčin. Je škoda, že současná koalice nenašla způsob, jak od lidí, kteří odcházejí, získat informace a jejich důvodech a motivaci. Budeme podporovat startovací bydlení, budeme podporovat start podnikání, budeme podporovat vznik předškolního zařízení, které umožní mladým rodičům vyřešit problém víkendových směn, ale to všechno nemusí stačit. Současně proto musíme hledat příčiny tohoto exodu. Toto je běh na dlouhou trať a měla by to být největší priorita nových zastupitelů. A hlavně tady ze všeho nejvíce platí, že pokud chceš vidět za sebou, musíš hodit před sebe.

Senioři jsou také občané

Jedním z nejtěžších životních rozhodnutí je rozhodnutí odejít v pokročilém věku ze svého důvěrně známého prostředí do jakéhokoliv zařízení pro seniory. Je to pochopitelně záležitost věc vysoce individuální, někdo takovou změnu snáší lépe, někdo hůře. Řada seniorů by ráda zůstala co nejdéle ve svém důvěrně známém prostředí svého domova, kde potmě najdou vypínač i kliku dveří, kde se dobře orientují a cítí bezpečně. Budeme proto podporovat rozšíření terénních sociálních služeb, aby vytvářely rovnocennou alternativu Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou.

Občané musí pocítit výsledky rozumného hospodaření

V městském rozpočtu se to hemží nejrůznějšími položkami, budeme se věnovat všem, zde zmíníme ty nejdůležitější. Město má uzavřenou řadu nejrůznější smluv, průběžně budeme vyhodnocovat jejich přínosy, u nevýhodných smluv budeme vypisovat soutěže na nové dodavatele. Budeme se věnovat starým hříchům, které zatěžují městský rozpočet, jako jsou například toky městských peněz do Městské dopravy, nebo které vyvolávají nejasnosti okolo budoucnosti majetku města, což je například pronájem tepelného hospodářství firmě Veolia. Budeme usilovat o přehodnocení všech městských dotací a podpor a zachováme ty, které co nejvíce přispívají k udržení obyvatel. Neefektivní dotace zrušíme nebo nahradíme. V dotacích na podporu sportu se chceme zaměřit kromě mládeže i na seniory, a to nejrůznější formou od kondičního cvičení třeba až po příspěvek na seřízení jízdního kola.

JSME S VÁMI, DOKÁŽEME TO