Volby do zastupitelstva obcí 2018 – OSTROV


VOK OSTROV – Volba pro Karlovarský kraj – program:

Rádi bychom vás seznámili s kandidátní listinou hnutí „VOK – Volba pro Karlovarský kraj“ a s programem, se kterým se chceme ucházet o vaší důvěru v nadcházejících komunálních volbách, které se konají ve dnech 5. – 6. října 2018.

Naše kandidáty jistě dobře znáte, jsou to lidé různých profesí a různého věku, kteří zde s Vámi žijí, mají zájem o dění v našem městě Ostrov a jsou připraveni se aktivně podílet na jeho rozvoji a podpořit vše, co přinese našim občanům zlepšení kvality života ve městě.

Chceme navázat na započaté aktivity z minulého volebního období, podporovat rozvoj města a věnovat se záležitostem, které budou prospěšné nám všem.

Finance a správa mesta

 • Transparentní zadávání veřejných zakázek, zveřejňování zakázek na internetu.
 • Dokončení započatých projektů z fondů Evropské unie a využití dosavadních zkušeností k dalšímu čerpání finančních prostředků z fondu EU i jiných dotačních titulů v plánovacím období 2015+.
 • Prosazování zájmů občanů města ve společnostech, ve kterých má město podíl, zejména v oblasti dodávek tepla do domácností.
 • Posílíme Městskou policii tak, aby byla schopna udržet pořádek i v problémových lokalitách města.
 • Podpoříme zákaz výherních automatů a videoloterijních terminálů na celém území města.
 • Nebudeme navyšovat nájemné v městských bytech. Bydlení v městských bytech musí zůstat cenové dostupné.

Čistota

 • Zajistíme více nádob na separovaný odpad pro jeho třídění a následné ekologické zpracování, a jejich efektivnější rozmístění na území města i v okrajových částech a místních částech města.
 • Zasadíme se o zlepšení čistoty města a kvality životního prostředí například i důsledným dohledem nad společnostmi zajištujícími úklid města a operativní likvidací černých skládek.
 • Využijeme poplatky za psy na zajišťování čistoty ve městě a důsledné odstraňování psích exkrementů z ulic, chodníků i trávníků, včetně případného pořízení vysavačů na psí exkrementy.
 • Dohlédneme na zlepšení zimní údržby chodníku a ulic.
 • Necháme kvalifikovaně posoudit zeleň a vzrostlé stromy pro následné odborné a koncepční zásahy.
 • Zlepšíme dohled nad údržbou dětských hřišť a pískovišť.

Kultura, vzdělání, sport a volný čas

 • Udržíme tradici Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově, včetně zachování jeho názvu.
 • Budeme aktivně podporovat všechny místní spolky.
 • Schválíme Ostrovským prvňáčkům příspěvek 1.000,- Kč na nákup školních pomůcek.
 • Podpoříme modernizaci a vybavenost základních a mateřských škol.
 • Prodloužíme pracovní dobu jedné z mateřských škol do podvečerních hodin.
 • Finančně podpoříme sportovní kluby ve městě a zejména mladé, úspěšné sportovce.
 • Budeme podporovat sportovní a pohybové aktivity dětí již od předškolního věku.
 • Podpoříme konání open air koncertu v Ostrově.

Život ve městě

 • Zlepšíme dopravní obslužnost místních částí. Zároveň budeme podporovat provozování místní hromadné dopravy ekologickými autobusy.
 • Vytvoříme program na podporu volnočasových aktivit pro seniory.
 • Podpoříme postupnou výměnu veřejného osvětlení za moderní, bezpečné a úsporné LED.
 • Podpoříme investice do stávajícího majetku města, především do oprav a rekonstrukcí městských domů, silnic a chodníků.
 • Budeme investovat do místních částí, přednostně do oprav komunikací.

Vize

 • Podpora vzniku nových pracovních příležitostí v návaznosti na rozvoj cestovního ruchu.
 • Zamezení odlivu mladých rodin.
 • Obnovení myšlenky zřízení hotelu Myslivna.
 • Navýšení parkovacích míst ve městě.
 • Dobudování integrovaného záchranného systému na Jáchymovské ulici.
 • Zamezení neúnosnému zvyšování ceny tepla a poplatku za svoz komunálního odpadu pro občany města.

Slušné chování politiků k občanům města i k úředníkům musí být standardem.