Zdravotnictví

VOK dlouhodobě pomáhá získat lékaře do obcí

Výbor pro zdravotnictví je poradním orgánem při Zastupitelstvu Karlovarského kraje. Zabývá se otázkami poskytované zdravotní péče, v plánu činnosti najdeme informace o stavu nemocnic, příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví a hospicové péče, …

Číst více

Vyjádření VOK k problematice očkování

Vzhledem k aktuálnosti tématu si za naše hnutí dovolíme poskytnout rovněž krátké stanovisko k problematice očkování. Vnímáme očkování jako jeden ze zásadních nástrojů k řešení epidemiologické situace. Z tohoto důvodu …

Číst více