Naši lidé

Ing. Josef Švajgl

Starosta obce Drmoul, Výbor pro regionální rozvoj

Ing. Josef Švajgl

Narodil se v roce 1971 v Mariánských Lázních a v současnosti žije v Drmoulu u Mariánských Lázní, kde je od posledních komunálních voleb starostou. Od roku 2010 do roku 2018 působil jako místostarosta. Jako starosta malé obce musí řešit vše, od zaběhnutého psa až po milionové investice.

Josef po úspěšném absolvování Fakulty lesnické a dřevařské Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně vystudoval ještě inženýrský obor ekonomika řízení na Fakultě podnikatelské VUT. Zároveň získal titul trenéra I. třídy na FTVS v Praze. Po studiu se stal vedoucím marketingu v jedné z největších nábytkářských firem v České republice – TON, a.s., a později rok působil v dřevařské firmě ve Žluticích. V roce 2003 začal působit na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje. Od roku 2006 je vedoucím manažerem dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko a do roku 2019 byl ředitelem stejnojmenné obecně prospěšné společnosti. Kromě toho zastupuje neziskový sektor ve Výboru pro regionální rozvoj Karlovarského kraje a působí ve Svazu měst a obcí.

Jako kandidát VOK s technickým a ekonomickým vzděláním se Josef zaměřuje na problematiku venkova a podporu malých obcí a měst. Jeho devizou je hluboká znalost oblasti strukturálních fondů a života v obcích. Zaměřit se chce na restart regionu, který je v mnoha oblastech na posledním místě v ČR. Důležitým tématem je pro něj podpora cestovního ruchu, kde prosazuje například vytvoření systému úhrady voucherů (po vzoru města Karlovy Vary) na ozdravné a rekreační pobyty s cílem zvednout a dlouhodobě udržet zaměstnanost. Chce se zasadit o vnímání kraje jako technologického centra pro Německo a pokračovat v politice průmyslových zón. Chebská průmyslová zóna byla opakovaně vyhlášena nejlepší průmyslovou zónou střední Evropy.

Josef Švajgl je ženatý a má dvě školou povinné děti. S manželkou podporuje organizace zabývající se zdravotně hendikepovanými, portál Propamátky a individuální sbírky v kraji. Zajímá se o současnou grafiku, design, počítačové hry a počítačové technologie. Rád čte a zajímá se o fungování společnosti nejen z ekonomického hlediska, ale i z pohledu sociologie a psychologie. Založil vysokoškolský sportovní klub, kde byl více jak pět let aktivním trenérem fitness a kulturistiky.