Ing. Věra Baumanová

Státní úředník
"Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává."
Věra Baumanová Volba pro kraj

Funkce

  • Zastupitel v Zastupitelstvu města Nové Sedlo

  • člen HSRS

  • člen Návrhové skupiny KÚKK odd.rozvoje sociálních služeb

  • člen Poradní skupiny Rady KK pro oblast plánování a financování sociálních služeb

  • předseda dozorčí rady Multikulturního integračního centra, z.ú., předseda spolku Nové Sedlo - Nový kurz, z.s..

O mně

Narodila jsem se v roce 1960 a žiji v Nových Loučkách. Vystudovala jsem na Vysoké škole báňské v Ostravě Geologickou fakultu a na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogickou fakultu. Mé zaměstnání je státní úředník.

Můj profesní život

V současné době působím jako zastupitelka v Zastupitelstvu města Nové Sedlo, jsem členka Hospodářské a sociální rady Sokolovska, členka Návrhové skupiny KÚKK odd. rozvoje sociálních služeb, členka Poradní skupiny Rady Karlovarského kraje pro oblast plánování a financování sociálních služeb, předsedkyně dozorčí rady Multikulturního integračního centra, z.ú. a předsedkyně spolku Nové Sedlo – Nový kurz, z.s. V Novém Sedle jsem začínala jako tajemnice úřadu a pak střídavě od roku 1997 působila v samosprávě. V roce 2014 jsem byla zvolena a vykonávala funkci starostky města až do roku 2022. Za mého působení ve vedení města se povedlo hodně investičních věcí ku prospěchu rozvoje města a jeho občanů.

Můj osobní život

Na prvním místě je samozřejmě rodina, ale mám také ráda turistiku, chodím do kurzů malování, cvičím jógu. V rámci spolku Nové Sedlo – Nový kurz, z.ú. plánujeme každoročně turistické výlety, tematické kavárny, celodenní zájezdy pro děti o prázdninách, přednášky atd. Snažím se žít naplno společenským životem a pomáhat potřebným.