Naši lidé

Pavel Pagáč

Radní a místostarosta města Cheb, člen Dopravní komise

Pavel Pagáč - místostarosta města Cheb a člen Dopravní komise Rady KV kraje nominovaný hnutím Volba pro kraj (VOK)

O mně

Žiji v Chebu, je mi 47 let. Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu stavební v Plzni.

Můj profesní život

Po studiu jsem začal pracovat jako stavbyvedoucí a stavební technik. Nyní mám za sebou 25letou praxi v silničním stavitelství v různých manažerských pozicích u různých významných stavebních společností. Jsem také aktivní výjezdový hasič a velitel jednotky, ve Sboru dobrovolných hasičů působím ve funkcích jako velitel sboru, náměstek starosty, vedoucí odborné rady prevence a člen ústřední odborné rady prevence. Podílím se na přípravě mládeže u našeho sboru a jsem aktivní rozhodčí mládeže. Důležité jsou pro mě proto otázky z oblasti dopravy, parkování, dopravní obslužnosti, bezpečnosti a požární ochrany. V komunální politice zastávám pozici zastupitele a radního města Cheb. Na krajské úrovni jsem členem Dopravní komise.

Můj osobní život

V mém osobním životě je na prvním místě rodina. Moje dcera a rodiče, kterým se snažím co nejvíc pomáhat. Mám rád fotbal, lyžování, volejbal a donedávna jsem aktivně hrál házenou.

Pavel Pagáč

  • místostarosta města Cheb
  • zastupitel a radní města Cheb
  • aktivní výjezdový hasič a velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů
  • náměstek starosty města Cheb
  • vedoucí odborné rady prevence a člen ústřední odborné rady prevence
  • člen Dopravní komise Rady KV kraje nominovaný hnutím Volba pro kraj (VOK)
  • člen hnutí Volba pro kraj (VOK)