Naši lidé

Pavel Pagáč

Místostarosta města Cheb
"Politika se musí dělat s chutí."
Pavel Pagáč Volba pro kraj

Jak šel život

  • absolvent SPŠ stavební v Plzni

  • stavební technik

  • místostarosta města Cheb

  • náměstek starosty města Cheb

  • vedoucí odborné rady prevence a člen ústřední odborné rady prevence

  • zastupitel a radní města Cheb

  • aktivní výjezdový hasič a velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů

  • člen Dopravní komise Rady KV kraje nominovaný hnutím Volba pro kraj (VOK)

  • člen hnutí Volba pro kraj (VOK)

O mně

Narodil jsem se v roce 1975, žiji v Chebu. Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu stavební v Plzni.

Můj profesní život

Po studiu jsem začal pracovat jako stavbyvedoucí a stavební technik. Nyní mám za sebou více než 25 letou praxi v silničním stavitelství v různých manažerských pozicích u různých významných stavebních společností. Jsem také aktivní výjezdový hasič a velitel jednotky, ve Sboru dobrovolných hasičů působím ve funkcích jako velitel sboru, náměstek starosty, vedoucí odborné rady prevence a člen ústřední odborné rady prevence. Podílím se na přípravě mládeže u našeho sboru a jsem aktivní rozhodčí mládeže. Důležité jsou pro mě proto otázky z oblasti dopravy, parkování, dopravní obslužnosti, bezpečnosti a požární ochrany. V komunální politice zastávám pozici zastupitele a radního města Cheb. Na krajské úrovni jsem členem Dopravní komise.

Můj osobní život

V mém osobním životě je na prvním místě rodina. Moje dcera a rodiče, kterým se snažím co nejvíc pomáhat. Mám rád fotbal, lyžování, volejbal a donedávna jsem aktivně hrál házenou.

Co mě přimělo vstoupit do politiky?

"Chuť ovlivnit fungování měst."

Co mě v politice nejvíce irituje?

"Byrokracie a lidská hloupost."

Jaká témata jsou mi vzhledem k mým zkušenostem blízká?

"Doprava, parkování, dopravní obslužnost, silniční síť, bezpečnost a požární ochrana."

Z médií