Naši lidé

Pavlína Schwarzová

Místostarostka města Nejdek
"Žiji v našem kraji celý život a ráda bych, aby se v budoucnu po studiu do kraje vrátily i mé děti."
Pavlína Schwarzová Volba pro kraj

Jak šel život

  • absolventka 1. českého gymnázium v Karlových Varech a NVI (Národní vzdělávací institut) Karlovy Vary

  • v minulosti pracovala pro Církev československou husitskou a v cestovním ruchu

  • působila v Kulturní a společenské komisi Rady města Nejdku

  • od roku 2018 místostarostka města Nejdek (uvolněná)

  • referentka odboru kultury Městského úřadu Nejdek

  • členka sportovního klubu Samurai Fight Club

  • členka hnutí Volba pro kraj (VOK)

O mně

Narodila jsem se v r. 1977 a celý svůj život žiji v Nejdku, stejně tak celý život v Nejdku žijí moji rodiče. Troufám si nazývat se nejdeckým patriotem. V Nejdku jsem absolvovala základní školu, následně v Karlových Varech gymnázium a pomaturitní studium. Jsem vdaná a mám tři děti. Ve volném čase se všichni věnujeme především sportu. Jsme aktivními členy klubu bojových umění Samurai Fight Club. Máme rádi turistiku, kulturu, cestování, dobré filmy. Čas strávený s rodinou je pro mne nejcennější.

Podporuji aktivně spolkový i společenský život, účastním se charitativních akcí, zejména na podporu onkologicky nemocných dětí, účastním se sportovních utkání a sportovních akcí, stejně tak kulturních akcí v okolí. Zajímám se o ochranu životního prostředí, věnuji se turistice, cykloturistice. Zajímá mne ochrana Krušných Hor a citlivá propagace cestovního ruchu.

Po ukončení studia jsem krátce pracovala pro Církev československou husitskou a v cestovním ruchu. Od roku 2001 jsem s velmi krátkou přestávkou zaměstnancem Odboru kultury Městského úřadu v Nejdku. V podstatě celý svůj profesní život jsem zasvětila práci pro město a jeho občany.

Vstoupit do komunální politiky mne napadlo v roce 2014, kdy jsme spíše než o samotné zastupitelské posty bojovali o změnu ve vedení a v hospodaření města. Od roku 2014 jsem pak působila v Kulturní a společenské komisi Rady města Nejdku. Komunální volby v roce 2018 přinesly do mého profesního života velký zvrat. Opustila jsem místo referenta Odboru kultury a přijala post místostarostky města. V roce 2022 jsem post obhájila a začala své druhé volební období v této pozici.

Práce v komunální politice je pro mne velkou, každodenní a nikdy nekončící výzvou. Přijímám ji stále s pokorou, ke které jsem byla vychována. Ačkoliv se to může zdát zdánlivě snadné, není tomu tak. Jako žena vnímám možná spoustu problémů mnohem citlivěji, snažím se přistupovat k hospodaření města zodpovědně, stejně tak ke všem starostem a trápením občanů. Mým cílem je dělat Nejdek lepším místem pro život. Oblasti, které jsou pro mne klíčové a zásadní, jsou školství, zdravotnictví a občanská vybavenost.

Můj profesní život samozřejmě v mnoha směrech zasahuje do osobního života. Má rodina je mi velkou oporou a zůstává pro mne na první příčce životních hodnot. S manželem, který je mi i partnerem v komunální politice, společně vychováváme tři děti.

Co mě přimělo vstoupit do politiky?

"Situace v našem městě."

Co mě v politice nejvíce irituje?

"Neschopnost či nemožnost dát v uvažování a rozhodování přednost selskému rozumu před politickou poslušností."

Na co jsem ve své dosavadní kariéře nejvíce pyšná?

"Podařilo se nám v koalici realizovat řadu investic - rekonstrukce kuchyní a jídelen příspěvkových organizací, kompletní rekonstrukce školy, vybudování sportovního zázemí - hřiště, sociální zázemí pro sportovní oddíly, zahájení prací na volnočasovém areálu. "

Proč kandiduji do krajských voleb?

"Myslím, že mohu z pozice krajského zastupitele významněji ovlivnit dění v kraji - a tím myslím především ve městech a obcích kraje. Myslím si, že lidé ze samospráv nejlépe vědí, co města a obce v kraji potřebují, jaké řeší problémy, co trápí jejich občany.... Ráda bych proto pozici v krajském zastupitelstvu využila především pro to, abych se mohla podílet na zlepšení životních podmínek v kraji a zároveň pomohla alespoň trochu vylepšit kredit kraje.

Naslouchám lidem a reaguji na jejich skutečné problémy."

Co bych ráda prosadila do r. 2028?

"Chci se soustředit na zkvalitnění a zlepšení dostupnosti lékařské péče, která je v našem kraji bohužel v menších městech a obcích na zoufalé úrovni. Tato oblast je zásadní pro všechny napříč generacemi.

Bohužel jsem přesvědčena, že řada problémů v těchto oblastech se musí řešit na celostátní úrovni, především tedy ve zdravotnictví. Nedostatek mladých lékařů je opravdu alarmující. Kraj v současné době podporuje studenty medicínských oborů za podmínky, že se vrátí do kraje a budou zde vykonávat praxi. Možná by obdobný program nebyl špatný ani ve školství, protože i tady se potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků."

Jaká témata jsou mi vzhledem k mým zkušenostem blízká?

"Zdravotnictví, školství a vzdělávání, zlepšení životní úrovně v kraji, životní prostředí. "

Proč by měl jít volič ke krajským volbám? Co svým hlasem ovlivní?

"Ovlivní budoucnost kraje. "

Z médií

Pavlína Schwarzová místostarostka města Nejdek a členka hnutí Volba pro kraj (VOK)