Pavlína Schwarzová

Místostarostka města Nejdek

O mně

Narodila jsem se v r. 1977 a celý svůj život žiji v Nejdku, stejně tak celý život v Nejdku žijí moji rodiče. Troufám si nazývat se nejdeckým patriotem. V Nejdku jsem absolvovala základní školu, následně v Karlových Varech gymnázium a pomaturitní studium.

Můj profesní život

Po ukončení studia jsem krátce pracovala pro Církev československou husitskou a v cestovním ruchu. Od roku 2001 jsem s velmi krátkou přestávkou zaměstnancem Odboru kultury Městského úřadu v Nejdku. V podstatě celý svůj profesní život jsem zasvětila práci pro město a jeho občany.

Vstoupit do komunální politiky mne napadlo v roce 2014, kdy jsme spíše než o samotné zastupitelské posty bojovali o změnu ve vedení a v hospodaření města. Od roku 2014 jsem pak působila v Kulturní a společenské komisi Rady města Nejdku. Komunální volby v roce 2018 přinesly do mého profesního života velký zvrat. Opustila jsem místo referenta Odboru kultury a přijala post místostarostky města. V roce 2022 jsem post obhájila a začala své druhé volební období v této pozici.

Práce v komunální politice je pro mne velkou, každodenní a nikdy nekončící výzvou. Přijímám ji stále s pokorou, ke které jsem byla vychována. Ačkoliv se to může zdát zdánlivě snadné, není tomu tak. Jako žena vnímám možná spoustu problémů mnohem citlivěji, snažím se přistupovat k hospodaření města zodpovědně, stejně tak ke všem starostem a trápením občanů. Mým cílem je dělat Nejdek lepším místem pro život. Oblasti, které jsou pro mne klíčové a zásadní, jsou školství, zdravotnictví a občanská vybavenost.

Můj osobní život

Můj profesní život samozřejmě v mnoha směrech zasahuje do osobního života. Má rodina je mi velkou oporou a zůstává pro mne na první příčce životních hodnot. S manželem, který je mi i partnerem v komunální politice, společně vychováváme tři děti. Ve volném čase se věnujeme především sportu, jsme aktivními členy klubu bojových umění, máme rádi turistiku, kulturu, cestování, dobré filmy. Čas, strávený s rodinou, je pro mne nejcennější.

Hezký článek s Pavlínou pro denik.cz najdete na tomto odkazu

Pavlína Schwarzová

  • v minulosti pracovala pro Církev československou husitskou a v cestovním ruchu
  • působila v Kulturní a společenské komisi Rady města Nejdku
  • od roku 2018 místostarostka města Nejdek
  • členka hnutí Volba pro kraj (VOK)