Naši lidé

Rudolf Chlad

Důchodce, Boží Dar
"Různá vládní a ministerská nařízení se v terénu a v praxi často nedodržují a obcházejí, protože od nich nelze očekávat okamžitý finanční profit, což je naprosto krátkozraké a bezohledné k dalším generacím."
Rudolf Chlad Volba pro kraj

Jak šel život

 • absolvent SPŠ stavební nástavba VŠ ČSTV, dálkové studium Československého svazu tělesné výchovy a sportu

 • bývalý projektant a stavbyvedoucí

 • bývalý terénní pracovník, náčelník a republikový náčelník Horské služby Krušné hory

 • iniciátor dohody mezi Českým červeným křížem a Horskou službou ČR

 • aktivní člen Komise pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO Karlovarského kraje

 • aktivní člen výboru Spolku Ryžovna

 • Stráž ochrany přírody a krajiny KÚ KK

 • čestný předseda Asociace nevládní neziskové organizace Karlovarského kraje (ANNO KK) a prezident Asociace nestátních neziskových organizací ČR (ANNO ČR)

 • bývalý místostarosta i zastupitel obce Boží Dar

 • bývalý starosta Sboru dobrovolných hasičů Boží Dar a předseda ekologického sdružení Rosnatka

 • v letech 2010 - 2013 poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 • člen hnutí Volba pro kraj (VOK)

O mně

Narodil jsem se v Plzni v roce 1947, ale do první třídy základní školy jsem nastoupil již v Karlových Varech. Téměř celý svůj život žiji na Božím Daru. Studoval jsem průmyslovou školu stavební, stavební fakultu ČVUT i dálkové studium Československého svazu tělesné výchovy a sportu.

Můj profesní život

Po studiu jsem začal pracovat jako projektant a stavbyvedoucí a od roku 1974 jako terénní pracovník Horské služby Krušné hory. V roce 1988 jsem byl povýšen na náčelníka Horské služby Krušné hory. Po roce 1990 jsem inicioval jako republikový náčelník HS ČR společně s vedením ČČK vznik dohody o spolupráci mezi ČČK a HS ČR.

V dnešní době jsem již důchodcem, který aktivně působí jako člen Komise pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO Karlovarského kraje. Jsem členem výboru Spolku Ryžovna, čestným předsedou neziskové organizace Karlovarského kraje ANNO KK a prezidentem asociace nestátních neziskových organizací ČR ANNO ČR.

Působil jsem jako místostarosta i zastupitel obce Boží Dar, starosta Sboru dobrovolných hasičů Boží Dar a předseda ekologického sdružení Rosnatka. Od roku 2010 do 2013 jsem byl poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Můj osobní život

V současné době je mým hlavním zájmem nejen rodina a vnoučata, ale také motorismus. V minulosti jsem se účastnil i s manželkou automobilových soutěží. Věnuji se plavání, lyžování a skialpinismu.

Co mě v politice nejvíce irituje?

"Chaos."

Jaká témata jsou mi vzhledem k mým zkušenostem blízká?

 • ochrana přírody
 • Krušné hory
 • integrovaný záchranný systém
 • záchranářství

"Považuji za štestí, že jsem celý život prožil v Karlovarském kraji. Je totiž jedinečný nejen svou polohou, ale i přírodním bohatstvím, chráněnou krajinnou oblastí Slavkovský les nebo Krušnými horami. Jako aktivní senior neustále podporuji lázeňství jako největší devízu pro Karlovarský kraj a rovněž rozumné projekty menších spolků a ekologických organizací. To vše totiž přispívá ke spokojenému životu na západě Čech."

Z pera Rudolfa Chlada na témata Krušné hory, vodní zákon apod.