Naši lidé

Rudolf Chlad člen hnutí Volba pro kraj

O mně

Narodil jsem se v Plzni v roce 1947, ale do první třídy základní školy jsem nastoupil již v Karlových Varech. Studoval jsem průmyslovou školu stavební, stavební fakultu ČVUT i dálkové studium Československého svazu tělesné výchovy a sportu.

Můj profesní život

Po studiu jsem začal pracovat jako projektant a stavbyvedoucí a od roku 1974 jako terénní pracovník Horské služby Krušné hory. V roce 1988 jsem byl povýšen na náčelníka Horské služby Krušné hory. Po roce 1990 jsem inicioval jako republikový náčelník HS ČR společně s vedením ČČK vznik dohody o spolupráci mezi ČČK a HS ČR.

V dnešní době jsem již důchodcem, který aktivně působí jako člen Komise pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO Karlovarského kraje. Jsem členem výboru Spolku Ryžovna, čestným předsedou neziskové organizace Karlovarského kraje ANNO KK a prezidentem asociace nestátních neziskových organizací ČR ANNO ČR.

Působil jsem jako místostarosta i zastupitel obce Boží Dar, starosta Sboru dobrovolných hasičů Boží Dar a předseda ekologického sdružení Rosnatka. Od roku 2010 do 2013 jsem byl poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Můj osobní život

V současné době je mým hlavním zájmem nejen rodina a vnoučata, ale také motorismus, v minulosti jsem se účastnil i s manželkou automobilových soutěží, věnuji se plavání, lyžování a skialpinismu.

Rudolf Chlad

 • bývalý projektant a stavbyvedoucí
 • bývalý terénní pracovník, náčelník a republikový náčelník Horské služby Krušné hory
 • iniciátor dohody mezi Českým červeným křížem a Horskou službou ČR
 • aktivní člen Komise pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO Karlovarského kraje
 • aktivní člen výboru Spolku Ryžovna
 • Stráž ochrany přírody a krajiny KÚ KK
 • čestný předseda Asociace nevládní neziskové organizace Karlovarského kraje (ANNO KK) a prezident Asociace nestátních neziskových organizací ČR (ANNO ČR)
 • bývalý místostarosta i zastupitel obce Boží Dar
 • bývalý starosta Sboru dobrovolných hasičů Boží Dar a předseda ekologického sdružení Rosnatka
 • bývalý poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • člen hnutí Volba pro kraj (VOK)
Rudolf Chlad člen hnutí Volba pro kraj