SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI POLITICKÝMI USKUPENÍMI ČI OSOBNOSTMI

OFICIÁLNÍ STANOVISKO ZA HNUTÍ VOLBA PRO KRAJ

Hnutí Volba pro kraj má své zástupce jak na krajské, tak na komunální úrovni. Někde naši zástupci působí přímo pod hlavičkou hnutí VOK, někde s naší oficiální podporou (nezávislé kandidátky s podporou VOK) a jsou i taková regionální politická uskupení, kterým jsme vyjádřili naši smluvní podporu.

Přestože pro někoho je politická příslušnost k určitému uskupení, hnutí či straně zásadní, my spolupracujeme se všemi lidmi, kteří se snaží zlepšovat život v našem kraji. Proto také můžete v našich příspěvcích vidět osobnosti, které nejsou zástupci žádného politického uskupení či jsou zástupci jiných regionálních hnutí, ale společně s námi pomáhají prosazovat projekty vedoucí ke zlepšení života v našem kraji. Konkrétním případem takovéto spolupráce byly krajské volby v roce 2020, kdy dostalo hnutí Volba pro kraj (VOK), stejně jako jiné politické subjekty zastoupené v krajském zastupitelstvu, možnost nominovat členy do komisí a výborů KK. Hnutí Volba pro kraj nominovalo nezávislé odborníky bez ohledu na jejich politickou příslušnost.

Spolupracujeme s lidmi pracovitými, kompetentními, slušnými. Politická příslušnost pro nás není tím nejdůležitějším kritériem. Z reakcí našich občanů, zejména pak na sociálních sítích, slýcháváme, že kvůli spolupráci s konkrétními subjekty nás již příště nebudou volit. To nás mrzí, protože naší snahou vždy bylo a bude věcné řešení problémů našeho regionu. Jsme otevřeni koalicím, pokud to je v souladu s cílem hledání řešení. Změny se – jak mnozí víte – prosazují efektivněji z pozice koalice, mnohem hůře z opozice. Současně však deklarujeme, že nepodporujeme a ani nespolupracujeme s extremistickými politickými uskupeními.

Naše hnutí je demokratické a jako takové má důvěru ve své zástupce. Za vytvoření koalic na komunální úrovni jsou odpovědní právě naši kolegové z jednotlivých měst a vychází ze svého pohledu a znalosti své obce. Karty rozdávají voliči a každé čtyři roky se tzv. skládají účty. Opět pouze voliči posoudí, zda-li se jim život v městě či obci zlepšuje, nemění či mění k horšímu a co pro ně to které politické uskupení či konkrétní člověk reálně udělali.

Vždy před volbami – to už je takový český naturel – se najednou vynoří škraloupy a kostlivci jednotlivých kandidátů. Jak praxe ukazuje, pozitiva téměř nikoho nezajímají. I kdyby daný člověk pro město, obec či kraj udělal stovky dobrých činů, jeden negativní vše přebije. Ano, jsou činy, které vše mohou přebýt, ale často je to jen honba za jakoukoli senzací. S objektivním hodnocením situace se téměř nikdo nezdržuje. Naše hnutí vždy dávalo prostor pro prezentaci pozitivních vlastností, zásadních témat a relevantních názorů.

A o tom je i náš slogan. Děláme to lidsky a pro lidi.

Hnutí Volba pro kraj