Ing. Věra Tomsová

Učitelka na střední škole
„K životu je důležitý nadhled, pochopení a respekt“
Věra Tomsová Volba pro kraj

Funkce

  • členka finančního výboru a komise pro územní plán Města Cheb

  • Nadace Historický Cheb

O mně

Narodila jsem se v roce 1965 a žiji v Chebu. Vystudovala jsem České vysoké učení technické v Praze, stavební fakultu a Masarykův ústav vyšších studií, pedagogické minimum.

Můj profesní život

Působím jako středoškolská učitelka. Moje další zaměstnání jsou autorizovaná osoba pro pozemní stavby, odborně způsobilá osoba v oblasti rizik, koordinátor BOZP na staveništi. Jsem členkou Komise pro územní plán a strategický rozvoj města Cheb a členkou Finančního výboru města Cheb. Působím v Nadaci Historický Cheb. Zajímám se o střední školství a jeho rozvoj, bezpečnost a ochranu zdraví ve školách a o udržitelné prostředí. Důležitá je pro mě možnost být součástí dění ve městě a možnost otevírání a diskutování témat pro rozvoj regionu.

Můj osobní život

Na prvním místě je pro mě rodina. Svůj volný čas dělím mezi vaření, pečení, kulturu a zahradničení. S oblibou peču sladké i slané zákusky a dorty pro rodinu, přátele a známé.