Ing. Věra Tomsová

Učitelka na střední škole, Cheb
„K životu je důležitý nadhled, pochopení a respekt.“
Věra Tomsová Volba pro kraj

O mně

Narodila jsem se v roce 1965 a žiji v Chebu. Vystudovala jsem České vysoké učení technické v Praze, stavební fakultu a Masarykův ústav vyšších studií, pedagogické minimum.

Můj profesní život

Působím jako středoškolská učitelka. Působím rovněž jako autorizovaná osoba pro pozemní stavby, jsem odborně způsobilá osoba v oblasti rizik a jako koordinátor BOZP na staveništi. Jsem členkou Komise pro územní plán a strategický rozvoj města Cheb a členkou Finančního výboru města Cheb. Rovněž působím v Nadaci Historický Cheb. Jsem členkou hnutí Volba pro kraj (VOK).

Zajímám se o střední školství a jeho rozvoj, bezpečnost a ochranu zdraví ve školách a o udržitelné prostředí. Důležitá je pro mě možnost být součástí dění ve městě a možnost otevírání a diskutování témat pro rozvoj regionu.

Můj osobní život

Na prvním místě je pro mě rodina. Svůj volný čas dělím mezi vaření, pečení, kulturu a zahradničení. S oblibou peču sladké i slané zákusky a dorty pro rodinu, přátele a známé.

Co mě přimělo vstoupit do politiky?

"Možnost být součástí dění ve městě a jeho rozvoj. Kolektiv podobně smýšlejících lidí. Uplatnění dlouholetých zkušeností ze samosprávy. Možnost otevírání a diskutování témat pro rozvoj regionu."

Co mě v politice nejvíce irituje?

"Překrucování skutečností, pokrytectví, prospěchářství, osobní útoky."

Jaká témata jsou mi vzhledem k mým zkušenostem blízká?

"Střední školství a jeho rozvoj, bezpečnost a ochrana zdraví ve školách, udržitelné městské prostředí."