Náš program

Uděláme z Karlovarského kraje prestižní adresu

ikonky-04

Zdravotnictví

Zajistíme kvalitnější a dostupnější lékařskou péči

 • Stabilizujeme interní oddělení v nemocnicích
 • Chceme rychlou stavbu komplexního onkologického centra
 • Letecká záchranná služba musí být v kraji natrvalo
 • Do kraje přivedeme zubaře, praktiky i pediatry
 • Zajistíme kvalitní psychiatrickou a psychologickou pomoc
 • Zachováme funkční stipendijní program pro studenty
ikonky-03

Školství

Chceme moderní systém vzdělávání a špičkově vybavené školy

 • Podpoříme investice do vybavení i rekonstrukcí škol a jídelen
 • Uvolníme peníze na rozvoj a údržbu školních sportovišť
 • Podpoříme jazykové vzdělávání na všech úrovních
 • Budeme více podporovat nadané děti
 • Podpoříme všeobecné vzdělávání ve středním školství
 • Podpoříme mimoškolní aktivity dětí, dáme jim možnost rozvíjet své zájmy a talenty
 • Podpoříme rozvoj vysokoškolského vzdělávání v kraji
 • Rozšíříme systém stipendijní podpory vysokoškoláků pro obory budoucnosti
ikonky-01

Doprava

Zajistíme kvalitní dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji

 • Uvolníme vyšší finance na rekonstrukce a opravy krajských komunikací i v oblastech venkova
 • Podpoříme výstavbu odstavných parkovišť pro kamionovou dopravu v návaznosti na současnou výstavbu logistických center
 • Podpoříme nasazení moderních bezbariérových vlakových souprav na regionální tratě
 • Zmodernizujeme integrovaný dopravní systém Karlovarského kraje
 • Budeme nadále jednat o modernizaci komunikace I/13 Ostrov – Klášterec

Dostavba dálnice D6 musí zůstat prioritou

 • Dohlédneme na dodržení slíbených termínů dostavby D6
 • Budeme jednat o napojení D6 na německé dálnice
 • Dálniční úseky v našem kraji musí zůstat i nadále nezpoplatněné do konečné výstavby dálnice Praha – státní hranice s DE
ikonky-02

Lázeňství

Prestiž západočeského lázeňství

 • Na lázeňské léčbě se musí finančně podílet stát i pojišťovny
 • Léčebné lázeňské pobyty mají mít i preventivní účinky
 • Zpřístupníme lázeňskou péči občanům našeho kraje
 • Budeme pokračovat ve výzkumné balneologické činnosti
ikonky-05

Sport

Podpoříme mladé sportovce

 • Navýšíme financování sportu
 • Budeme se snažit přilákat do kraje pořadatele velkých sportovních akcí
 • Podpoříme i malé a začínající oddíly
 • Zajistíme skvělé podmínky a podporu pro úspěšné a nadějné sportovce
 • Podpoříme obnovu a modernizaci sportovišť a sportovních areálů
ikonky-08

Péče o seniory

Postaráme se o kvalitní a důstojný život seniorů a lidí s hendikepem

 • Vyčleníme peníze na aktivity seniorů v celém kraji
 • Zachováme podporu projektům Senior Pas a Senior expres
 • Budeme podporovat hospicovou a paliativní péči
 • Zlepšíme podmínky pro odlehčovací služby
 • Budeme pokračovat v modernizaci zařízení určených seniorům a hendikepovaným
 • Podpoříme výstavbu nového zařízení pro zdravotně hendikepované spoluobčany
ikonky-09

Bezpečnost

Zvýšíme bezpečnost v ulicích obcí a měst

 • Pomůžeme se vznikem městských policií v menších městech
 • Podpoříme modernizaci kamerových systémů v obcích a městech
 • Rozšíříme program prevence kriminality a to nejen ve školách
ikonky-06

Kultura

Zlepšíme kulturní život v kraji

 • Podpoříme nové a zajímavé kulturní projekty
 • Budeme aktivněji propagovat region i jeho kulturní dědictví
 • Podpoříme přístavbu Západočeského divadla v Chebu
ikonky-10

Transformace regionu

Budeme usilovat o tuzemské i zahraniční investory

 • Připravíme zajímavé podmínky pro nové investory
 • Podpoříme rozvoj strategické průmyslové zóny

Zaměříme se na podporu cestovního ruchu

 • Zlepšíme propagaci Karlovarského kraje
 • Budeme pokračovat v budování sítě cyklostezek
ikonky-07

Životní prostředí

Klademe důraz na ekologii a lepší životní prostředí

 • Zpracování odpadů v Karlovarském kraji budeme věnovat maximální pozornost
 • Chceme čisté obce, města, lesy, louky i řeku Ohře