Náš program

Školství

Vzdělaní obyvatelé jsou základ každého města, ale i celého kraje. Vzdělání musí být v regionu dostupné a musí dobře odrážet potřeby dnešní doby. Čím vzdělanější lidé budou v kraji bydlet, tím vyšší přidanou hodnotu bude mít i práce, kterou zde odvádějí. Budeme proto usilovat o širokou nabídku specializovaných oborů, které nabídnout studentům jistotu budoucího uplatnění.

Životní prostředí

Nikdo nechce žít v zanedbaném prostředí a pro každého z nás je ochrana přírody důležitou prioritou. Díky velkému množství aktivních občanů a odborníků z Krušných hor je pro nás důležitým tématem zřízení Chráněné krajinné oblasti Krušné hory. Podmínky však musí být nastaveny tak, aby byly ve vzájemné rovnováze všechny důležité aspekty – ochrana přírody, potřeby obcí a zájmy podnikatelů.

Sociálně vyloučené lokality

Ani po dlouhých desetiletích se nedaří některým lokalitám regionu zbavit se negativní nálepky měst a obcí s problémovým obyvatelstvem. Svůj díl viny na tom mají vlády, které nedokázaly zabránit obchodu s chudobou a nehledají systémová řešení, která pomohou obyvatelům žít v klidném a důstojném prostředí. Budeme proto bojovat za nastavení cenových map a větší prevenci negativních společenských jevů.

Doprava

Karlovarský kraj nemá jen jedno přirozené centrum. Pro většinu obyvatel je potřebné vybudovat dopravní síť, která zajistí i lidem z malých měst a obcí snadnou dostupnost lékařské péče, nákupů a vyřízení základních potřeb. Kromě toho je pro budoucnost kraje nutné dokončení silnice D6 do Prahy, která je alfou a omegou dalšího rozvoje regionu.