Naši lidé

Jiří Mikuláš

Starosta města Oloví (uvolněný)
"Bez zdravých mezilidských vztahů nic negunguje."
Jiří Mikuláš Volba pro kraj

O mně

Pocházím z Oloví, narodil jsem se v roce 1983. V současné době jsem starosta města Oloví a člen Výboru majetkového Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Můj profesní život

Vystudoval jsem střední odborné učiliště v Kynšperku nad Ohří a v současné době navštěvuji dálkově soukromou obchodní školu v Sokolově.  Po komunálních volbách v roce 2018 jsem začal pracovat jako starosta města Oloví a jsem jím dodnes. Mezi moje nejhlavnější témata patří dostupná zdravotní péče v našem městě, dopravní spojení a pracovní příležitosti. Volnočasové vyžití pro naše děti, ale i podpora komunitního života. Velmi si vážím ocenění v soutěži vesnice roku Karlovarského kraje 2023, kdy jsme získali bílou stuhu za činnost mládeže.

Můj osobní život

Jsem svobodný a bezdětný, ale to mi nebrání v aktivitách podporující děti. Jsem vedoucí kroužku mládeže, aktivně, i finančně, podporuji místní spolky a dětské akce. Jsem členem Českého rybářského spolku místní organizace Kraslice a vedu kroužek mladých rybářů. Jsem rovněž členem Klubu českých turistů. Aktivně se také zapojuji v olovském okrašlovacím spolku a Železničním muzeu Kraslice.

Co mě přimělo vstoupit do politiky?

"Nespokojenost s předchozím vedením města Oloví."

Co mě v politice nejvíce irituje?

"Jsem velmi klidný člověk, takže toho moc není. Ale mezilidské vztahy...."

Proč kandiduji do krajských voleb?

"Protože u současného zastupitelstva vidím nezájem o náš region Kraslic a okolí. Rád bych více podporoval zapomenuté regiony Kraslicka a okolí."

Jaká témata jsou mi vzhledem k mým zkušenostem blízká?

"Zdravotnictví, dopravní spojení, pracovní příležitosti."

Jakých úspěchů si v životě nejvíce vážím?

"Velmi si vážím výsledků voleb. Člověk cítí podporu spoluobčanů v mé práci. "

Z médií