Naši lidé

Mgr. Štěpánka Černá, MBA

Ředitelka 6. základní školy města Cheb
"Jen ti, co mají vizi a vůli, mohou měnit svět."
Štěpánka Černá Volba pro kraj

Nechci, aby se na problémy školství a vzdělávání našich dětí po volbách zapomínalo

"Školství a problematika vzdělávání a rozvoje dětí je často velmi silným předvolebním tématem. Jenže po volbách se většinou na sliby a plány zapomene a nestane se nic. To je jeden z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodla kandidovat do městského a nyní i krajského zastupitelstva.

Již dlouhou dobu se pohybuji ve školství a neustále jsem ve svém okolí zažívala nespokojenost. Nechtěla jsem se přidat k těm, kteří si neustále stěžují a kritizují vše, co se kolem nich děje, aniž by se pokusili to změnit. Jsem totiž optimista a pozitivně laděný člověk, který chce věci měnit a podílet se na cestě k lepším výsledkům, koncepci a vůbec celého systému vzdělávání našich dětí.

Štěpánka Černá, ředitelka chebské základní školy
Štěpánka Černá, ředitelka chebské základní školy

V předvolebních kampaních se mnoho kandidátů zaštiťuje tématem školství a vzdělání dětí. Často slibují, že to bude jejich priorita, že je třeba výuku zkvalitnit, moderně dovybavit školy a zajistit nejen kvalitní vzdělávání dětí, ale i jejich učitelů.

Jenže, jak se někdy říká, skutek utek. Jakmile získají kýžené funkce, své sliby ohledně školství většinou zapomenou a nestane se nic. Proto jsem byla moc ráda za obrovskou důvěru obyvatel Chebu a možnost začít zajišťovat podporu školám a školským zařízením v našem městě.

Snažím se, aby o nás bylo slyšet a aby se zřizovatel, tedy městský úřad, o své školy dobře staral. Mojí prioritou je, aby měl ředitel veškerou podporu a mohl se soustředit na svoji hlavní činnost, kterou je především řízení pedagogického procesu. Věřím, že pouze dobrý lídr může ovlivnit a zvýšit kvalitu vzdělávání žáků.

Změn, které jsem v chebském školství za dva roky svého působení na radnici prosadila, je řada a většina z nich je u ředitelů a pedagogických pracovníků oceňována. A protože mě úspěchy většinou nabíjí, rozhodla jsem se kandidovat i do krajského zastupitelstva Karlovarského kraje.

Myslím si, že v určitých otázkách nelze školství rozdělovat na mateřské, základní, střední a vysoké. Jsou to jakési spojité nádoby a dobré studijní prostředí, kvalitní a aktivní pedagogové jsou potřeba na všech úrovních. Protože jen za tohoto předpokladu budou základní školy opouštět děti kvalitně připravené na studium středních škol a gymnázií a stejně tak tomu bude v případě přechodu studentů ze středních na vysoké školy."

Jak šel život

  • absolventka University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, následně Management škol a školských zařízení - MBA

  • ředitelka 6. základní školy města Cheb

  • zastupitelka a radní pro školství a tělovýchovu (neuvolněná)

  • aktivní členka ČSTS (Český svaz tanečního spolku), tanečního klubu ATK Standard Cheb a amatérského volejbalového družstva "Na tři"

  • aktivní podporovatelka a bývalá členka oddílu sportovní gymnastiky TJ Lokolomotiva Cheb

  • členka předsednictva hnutí Volba pro kraj (VOK)

O mně

Narodila jsem se v roce 1977 a pocházím z Chebu. Po střední škole jsme absolvovala Universitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogickou fakultu a následně Management škol a školských zařízení – MBA. Dnes působím jako ředitelka základní školy v Chebu. Nejvíce si vážím toho, že jsem se stala ředitelkou školy, kde mohu předávat své zkušenosti svým kolegům, vytvářet jim příjemné a motivující pracovní prostředí.

Můj profesní život

V komunálních volbách roku 2022 jsem kandidovala za hnutí VOK – Volba pro kraj a nyní jsem zastupitelka a neuvolněná radní pro školství a tělovýchovu města Cheb a v oblasti školství můžu přispět svými znalostmi. Za velmi důležitou pro náš kraj považuji otázku rozvoje školství, podpory sportu a kultury. Podporuji oddíl sportovní gymnastiky TJ Lokomotiva Cheb, jehož jsem byla dlouholetou členkou a vypomáhám při organizaci závodů. Jako funkcionář a aktivní člen Českého svazu tanečních sportů pořádáme taneční soutěže.

Můj osobní život

Mým největším štěstím je moje dcera. Snažím se žít naplno a s úsměvem. Svůj volný čas věnuji sportu, hraji amatérsky volejbal. Jsem aktivní členkou ČSTS (taneční sport), kde působím jako funkcionář, pořádáme taneční soutěže. Podporuji oddíl sportovní gymnastiky TJ Lokomotiva Cheb, jehož jsem byla dlouholetou členkou. Nyní vypomáhám při organizaci závodů.

Myslím, že jsem dítě štěstěny a většina věcí se mi v životě daří. Je to však o píli, vytrvalosti, pokoře a pozitivnímu přístupu k životu. To bohužel některým politikům chybí.

Co mě přimělo vstoupit do politiky?

"Snaha přispět svými zkušenosti především v oblasti školství. Mám potřebu měnit věci k lepšímu, působení v politice myslím vážně a věřím, že se mi podaří posunout školství v kraji."

Jaký styl politiky vyznávám?

"Slušnou politiku na základě podložených dat a faktů."

Co mě v politice nejvíce irituje?

"Politikům často chybí pokora a slušné chování. Vadí mi arogantní a povýšené chování. Často upřednostňují své vlastní zájmy."

Na co jsem ve své dosavadní kariéře nejvíce pyšná?

"Vybudování jedinečného česko - německého vzdělávání na základní škole. Vybudovala jsem skvělý tým odborníků na 6. základní škole Cheb. Daří se nám v Chebu zlepšovat prostředí a spolupráci škol a školských zařízení. Z pohledu prosazení změn ve městě Cheb jsme připravili projekt na energetickou úsporu do škol, projekty na rozšíření sportovního areálu - multifunkční haly. Podařilo se výrazně navýšit investice do škol a sportu. Zlepšili jsme komunikaci úřadu se svými příspěvkovými organizacemi a sportovními organizacemi."

Proč kandiduji do krajských voleb?

"Ráda bych ovlivnila školství v kraji. Karlovarský kraj potřebuje změnu včetně vysoké školy."

Jak napomůžete snížení nezaměstnanosti v kraji? A zvýšení platů?

"Zvýšením vzdělanosti."

Jaká témata jsou mi vzhledem k mým zkušenostem blízká?

"Rozvoj školství, podpora sportu a kultury."

Co mám v plánu prosadit do roku 2028?

"Zaměřila bych se na rozvoj unikátních oborů, které by reflektovaly potřeby doby a společnosti. Zajistila dostupnost vzdělání pro všechny žáky. Rozšířila bych bilingvní vzdělávání v kraji."

Proč by měl jít volič ke krajským volbám? Co svým hlasem ovlivní?

"Správně zvolení krajští zastupitelé mohou ovlivnit dopravu, školství, zdravotnictví i sport. Mohou zlepšit život v kraji."

Z médií