MUDr. Jiří Štefan, MBA

Lékař, zdravotní ředitel, Karlovy Vary
"Kvalitní a dostupná lékařská péče je nutností v každém kraji České republiky."
Jiří Štefan Volba pro kraj

O mně

Narodil jsem se v roce 1964 v Praze, celý svůj život však žiji v Karlových Varech. Vystudoval jsem Vojenskou lékařskou akademii a Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Mám specializovanou způsobilost v oboru vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství a managementu. Jsem držitelem Diplomu celoživotního vzdělávání. Vedle manažerské činnosti vykonávám lékařskou praxi v ordinaci praktického lékaře a domovech se zvláštním režimem.

Můj profesní život

Profesní kariéru jsem zahájil jako lékař v karlovarské nemocnici, kde jsem pak deset let působil i jako ředitel. Poté jsem působil jako lékař a náměstek LP ve společnosti NEMOS. Dnes vedle práce lékaře zastávám pozici zdravotního ředitele skupiny Penta Hospitals CZ, což je jeden z největších poskytovatelů zdravotní péče v ČR. Rovněž jsem majitelem a provozovatelem dopravní zdravotní služby. Jsem spoluzakladatelem NEMOS Ambulance, nyní Ambulance Penta, kde částečně pracuji rovněž jako praktický lékař ve Vintířově. Jsem členem Spolku Počerny, účastním se jeho akcí a podporuji jej. Jsem rovněž členem Rotary klubu.

Velmi si vážím ocenění za zásluhy o bezpečnost, za mimořádné nasazení a obětavost během pandemie Covid-19 v Karlovarském kraji.

"Toto ocenění však není pouze mým individuálním oceněním, ale vnímám ho jako ocenění všech našich zaměstnanců, zdravotníků i nezdravotníků zdravotnických zařízení Penta Hospitals CZ v rámci Karlovarského kraje za odvedenou práci v době koronavirové pandemie."

Můj osobní život

Mám rád sport, turistiku, četbu a zahradničení a tyto aktivity provozuji se svými blízkými a rodinou.

Co mě přimělo vstoupit do politiky?

"Jsem pouze sympatizant, tj. podpora hnutí a jejího programu."

Co mě v politice nejvíce irituje?

"Nesmyslná rozhodnutí (nerozhodnutí)."

Jaká témata jsou mi vzhledem k mým zkušenostem blízká?

"Zdravotnictví, lázeňství, transformace regionu. Kvalitní a dostupná lékařská péče je nutností v každém kraji České republiky. Karlovarský kraj nesmí být výjimkou. Díky demografickým faktorům se situace v posledních letech stále zhoršuje, což je a bude klíčovým faktorem a výzvou k prioritnímu, zodpovědnému a komplexnímu přístupu zajištění dostupnosti péče pro všechny obyvatele kraje."