MUDr. Vladimír Vurm

Lékař, balneolog, Karlovy Vary
"Nic není nemožné."
Vladimír Vurm Volba pro kraj

O mně

Narodil jsem se v roce 1970, vystudoval jsem Gymnázium v Českých Budějovicích a Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Žiji v Karlových Varech.

Můj profesní život

Jsem členem Institutu lázeňství a balneologie. Celý profesní život se věnuji oboru fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace, rehabilitační a fyzikální medicíně. Rozvoj lázeňství a jeho úkoly, smysl a náplň nyní i dále v budoucnosti, zdravotní péče v Karlovarském kraji, stav a péče o přírodní léčebné zdroje v Karlovarském kraji nebo také sportovní vyžití v regionu a rozvoj regionu z pohledu turistiky české i mezinárodní, to jsou témata, která mě zajímají a která bych chtěl ovlivnit.

Můj osobní život

Jsem ženatý, mám dva syny. Ve volném čase hodně sportuji. Jezdím na horském kole (jsem zakládajícím členem klubu Pupkani), vytrvalostně běhám, potápím se, provozuji jachting, turistiku, golf. S rodinou cestuji, zajímám se o přírodu, architekturu, historii, sběratelství starožitností a o automobilové setinové závody klasických veteránských vozidel.

Co mě přimělo vstoupit do politiky?

"Zájem aktivně se podílet na rozvoji a směřování regionu, ve kterém žiji."

Co mě v politice nejvíce irituje?

"Nekompetentnost, neznalost a primitivismus, korupce a osobní zájmy převyšující obecní společenský prospěch."

Jaká témata jsou mi vzhledem k mým zkušenostem blízká?

  • zdravotní péče v Karlovarském kraji
  • rozvoj lázeňství a jeho úkoly, smysl a náplň nyní i dále v budoucnosti
  • stav a péče o přírodní léčebné zdroje v Karlovarském kraji (minerální léčebné prameny - minerální voda, zdroje slatiny, stav ovzduší a klimatu)
  • stav a péče o lázeňské lesy a parky
  • sportovní vyžití v regionu
  • rozvoj regionu z pohledu turistiky (vlastní české i mezinárodní)

"Lázeňství je největším bohatstvím Karlovarského kraje. Je třeba ho ale chápat jako komplexní péči o tělo i duši, a tak jej rovněž prezentovat a rozvíjet. Jako lékař vnímám nutnost daleko větší prezentace smyslu lázeňské péče v Čechách i zahraničí. Tím pozvedneme věhlas našich lázní a vrátíme jim pacienty, kteří pochopí přínos dlouhodobého pobytu."

Jakých úspěchů si v životě nejvíce vážím?

"Úspěchů svých dětí."