Naši lidé

Ing. Michal Soukup

Stavební technik, zakladatel a předseda hnutí Volba pro kraj (VOK), Karlovy Vary
"Důležité je pomáhat druhým a být pokorný."
Michal Soukup Volba pro kraj

Jak šel život

  • absolvent ČVUT - fakulta technická

  • stavební technik a současně důchodce

  • v letech 1990 - 1992 člen rady města Karlovy Vary

  • v letech 1992 - 1996 náměstek Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České Republiky

O mně

Pocházím a žiji v Karlových Varech, narodil jsem se v roce 1948. Po vystudování Fakulty stavební ČVUT jsem se vrátil do Karlových Varů a pracoval jako technik.

Můj profesní život

Po pádu komunistického režimu mě přiměla vstoupit do politiky snaha o vymezení vlivu KSČ na politiku kraje. V letech 1990 – 1992 jsem působil v radě města Karlovy Vary, v letech 1992 – 1996 jako náměstek Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České Republiky.

Můj osobní život

Jsem ženatý a mám dva syny. Za své osobní vítězství považuji fungující rodinu. Je pro mě důležité pomáhat druhým. Mezi mé velké zájmy patří sport a četba.

Co mě přimělo vstoupit do politiky?

"Po rozčarování z vývoje politiky regionu jsem se skupinou občanů Karlovarského kraje v roce 2015 založil hnutí VOK – Volba pro kraj s cílem hájit zájmy kraje a zlepšit život našich spoluobčanů a sousedů. Perspektivu jsme viděli v komunální politice a nezávislosti na velkých politických stranách a jejich celostátní strategii. A že je to rozhodnutí správné, jsme ukázali v komunálních volbách 2022."

Co mě v politice nejvíce irituje?

"Nekompetentnost a nenažranost."

Jaká témata jsou mi vzhledem k mým zkušenostem blízká?

"Sport, Krušné hory."

Příběh vzniku našeho hnutí

"Nespokojenost s politikou velkých a celorepublikově působících politických stran mě před deseti lety přiměla založit hnutí s názvem Volba pro kraj (VOK). Mým cílem bylo sdružit pracovité a odborně zdatné regionální politiky, kteří mají silný morální kredit a chtějí se podílet na rozvoji Karlovarského kraje.

Většina našich členů, sympatizantů a podporovatelů pracuje každý den pro rozvoj některé z obcí a měst našeho kraje. Máme ve svém středu velmi zkušené a úspěšné starosty, místostarosty a radní.

Našimi členy jsou odborníci na ekonomiku, sociální oblast, zdravotnictví, ekologii, dopravu a další obory, na kterých život a rozvoj Karlovarského kraje závisí. Máme mezi sebou rovněž členy z řad dobrovolných hasičů, učitelů nebo pěstounů.

Myslím, že tím nejcennějším, co hnutí Volba pro kraj má, je dokonalá znalost problematiky samosprávních celků, jako jsou právě obce a města.

Michal Soukup, zakladatel hnutí Volba pro kraj
Michal Soukup, zakladatel hnutí Volba pro kraj

Práce našich lidí je v obcích a městech vidět, což vnímám jako velký předpoklad pro jejich úspěšné působení v řídících strukturách kraje. Pokud totiž zvládáme úspěšně řídit obecní a městské úřady, dokážeme stejně úspěšně pracovat na krajském úřadě. Navíc naše hnutí působí již deset let, což je známka stability a důvěryhodnosti.

Věřím, že právě relativně dlouhá historie hnutí a skutečnost, že žádný z jeho členů nebyl a není zapleten do korupční ani jiné kauzy, dává obyvatelům kraje signál, že v krajských volbách existuje možnost výběru kvalitního a silného regionálního politického subjektu.

Každému musí být jasné, že nejsme žádná účelově sestavená partička s kalkulem možného úspěchu v jedněch volbách. Nemáme ve svém středu ani žádné takzvané politické turisty, kteří v každých volbách kandidují jinde jen pro větší šanci na úspěch.

Máme jasnou vizi a jasný cíl, na kterém dlouhodobě pracujeme. Karlovarský kraj je naším domovem. Je domovem našich rodin a dětí a to je další důležitý důkaz toho, že to s krajem myslíme vážně a zodpovědně. Doma se totiž všichni chceme cítit dobře a bezpečně."