Banner-1280x480-Picka-Jan-Senat-2024

Slovo kandidáta na senát

O post senátora bojuji z pozice zkušeného regionálního politika. Nabízím znalost našeho regionu, jeho problémů a chci je řešit. Jsem připraven pro náš kraj získat více peněz. Rozhodně podpořím lepší platy pro zdravotníky, hasiče, policisty i učitele. Budu prosazovat větší podporu lázeňství a cestovního ruchu. Jako nutnost vidím změny ve vyplácení sociálních dávek a zajištění větší vymahatelnosti práva a to zejména pro obce a města.

Náš region je naším domovem a já si přeji, abychom se doma všichni cítili dobře.

S úctou, Honza Picka

Jak šel život

 • absolvent SPŠ Loket a VŠMIE - Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomie Praha

 • uvolněný ředitel Městského domu kultury města Sokolov (pro pozice starosty města a následně místostarosty)

 • od r. 2006 v zastupitelstvu města Sokolov

 • 2010 - 2014 jedním z radních pověřených vedením městské policie

 • v letech 2014 - 2018 starosta města Sokolov

 • současný místostarosta města Sokolov zodpovědný za Odbor rozvoje města a Odbor správy majetku, školství a sportu

 • člen projektu Bezpečné město

 • člen komise zabývající se drogovou problematikou

 • člen Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady Karlovarského kraje

 • od r. 2016 karlovarský krajský zastupitel

 • aktivní podporovatel partnerských vztahů mezi městem Sokolov a německými Schwandorfem a Saalfeldem

 • předseda Hospodářské a sociální rady Sokolovsko (HSRS)

 • předseda Mikroregion Sokolov východ

 • viceprezident Euregio Egrensis

 • předseda dozorčí rady Vodárna Sokolovsko

 • jednatel koupaliště Michal za město Sokolov

 • člen školské rady ZŠ Křižíkova

 • předseda ORP Sokolov (obec s rozšířenou působností) za hnutí Volba pro kraj

 • člen předsednictva hnutí Volba pro kraj (VOK)

O mně

Pocházím ze Sokolova a celý život zde žiji. Narodil jsem se v roce 1966. V současnosti působím jako místostarosta města a jsem zodpovědný za Odbor správy majetku, školství a sportu. Jako krajský zastupitel jsem mimo jiné dlouholetým členem komise zabývající se drogovou problematikou. V předchozím volebním období jsem vedl Sokolov jako starosta.

Můj profesní život

Až do svého zvolení na radnici jsem řídil Městský dům kultury v Sokolově. Veřejně aktivní jsem od roku 2006, kdy jsem poprvé usedl v městském zastupitelstvu. Již před tím jsem pomáhal městu v oblasti kultury a jeho prezentaci v médiích.

V letech 2010 až 2014 jsem byl také jedním z radních pověřených vedením městské policie. Byl jsem rovněž oddávajícím zastupitelem a dodnes jsem zapojený v projektu Bezpečné město. Již více než 15 let aktivně podporuji partnerské vztahy mezi městem Sokolov a německým Schwandorfem a Saalfeldem.

Město zastupuji v mnoha organizacích a spolcích, jako je například Mikroregion Sokolov východ nebo přeshraniční Euregio Egrensis. Za město Sokolov jsem byl ustanoven jednatelem koupaliště Michal. Působím rovněž jako předseda dozorčí rady Vodárna Sokolovsko. Z pozice předsedy Hospodářské a sociální rady Sokolovsko (HSRS), spolupracující při transformaci s obcemi zatíženými těžbou, se mi v r. 2022 podařilo na Ministerstvu průmyslu a obchodu vyjednat podporu na cílené projekty k řešení ekologických škod ve výši 90 mil. Kč.

Působím v Komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality a 10. července 2023 jsem byl Radou Karlovarského kraje jmenován členem Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiky. Karlovarský kraj má možnost čerpat peníze z programu Evropské unie Spravedlivá transformace. V programu má alokovánu částku převyšující šest miliard korun, ale na Sokolovsko zatím mnoho peněz nesměřuje. Přitom právě tato část Karlovarského kraje byla nejvíce postižena těžbou hnědého uhlí, na jejíž následky jsou peníze prioritně určeny. Mým cílem bude nejen apel na vedení kraje, ale i výzva všem subjektům působícím na Sokolovsku hlásit se do jednotlivých výzev a snažit se uspět se svými záměry a projekty s cílem pozitivní transformace Sokolovska. Kromě apelu nabízím i pomoc všem zájemcům a žadatelům ze Sokolovska k úspěšnému zvládnutí celého procesu schvalování projektů i jejich následné realizaci.

Můj osobní život

Jsem podruhé ženatý, mám tři dcery ve věku 9, 10 a 24 let a již také jednu vnučku. Ve svém volném čase se věnuji hlavně svým holkám, které jsou pro mě naprostou prioritou. Rád cestuji po České republice. Pasivně se stále oddávám sportu a zajímám se o historické období 2. světové války. Občas rovněž moderuji různé společenské a hudební akce, kde čerpám z 13 let moderátorských zkušeností za mikrofonem rádia Egrensis.

Co mě přimělo vstoupit do politiky?

"Dlouhodobě se zajímám o dění v našem městě a kraji a chci se podílet na proměně k lepšímu."

Jaký styl politiky vyznávám?

"Má být nekonfliktní, ale důsledná. Cílem politiky musí být hledání shody, kdy si každý projekt "za své" vezme co možná nejvíce zainteresovaných."

Co mě v politice nejvíce irituje?

"Arogance, nechuť naslouchat názorům druhých, vytracení slušnosti, ale jednoznačně to je rozdělování společnosti."

Na co jsem ve své dosavadní kariéře nejvíce pyšný?

"Na to, že jsem měl tu čest být starostou našeho města Sokolov a také na to, že již druhé volební období se z pozice místostarosty podílím na proměně našeho města. Nedá se konkrétně vyjmenovat množství práce, která se podařila - i zásluhou našich předchůdců, ale ve zkratce je to od navýšení počtu parkovacích míst, přes revitalizaci sídlišť třeba až po zasazení dvou nových stromových alejí. Nejvíce si cením toho a snad je to možné brát jako úspěch, že jsem ve vedení města již třetí volební období a v každých volbách jsem patřil mezi ty, kteří dostali nejvíc preferenčních hlasů. "

Jaké je moje osobní nejdůležitější volební téma (moje priorita)?

"Pracovní příležitosti, dostupné a moderní zdravotnictví, školství a mnoho příležitostí pro trávení volného času. A proč? Protože to jsou nutné předpoklady proto, aby náš kraj byl atraktivní a zastavil se odliv jeho obyvatel."

Jaká témata jsou mi vzhledem k mým zkušenostem blízká?

"Transformace a rozvoj regionu, bezpečnost a školství."

Jak napomůžu snížení nezaměstnanosti v kraji? A zvýšení platů?

"To jsou oblasti, kde je krajský vliv minimální. Je potřeba jednat s investory, kteří nabízí atraktivní místa s odpovídajícím ohodnocením a přesvědčovat je o tom, že právě náš kraj je pro ně příležitostí. Možnou cestou je ještě těsnější propojení s naším historickým sousedem - Německo."

Co bych chtěl prosadit do roku 2028?

"Především bych chtěl zlepšit komunikaci mezi koaličními zastupiteli a těmi opozičními. Je potřeba zastavit odliv zejména mladých lidí z kraje. Musíme se více zaměřit na bonusové programy, které budou lákat vzdělané lidi zpět "domů". Velkým úkolem je stabilizace zdravotnictví a nastavení vztahů mezi jednotlivými nemocnicemi. Samozřejmostí je zajištění personální, ale dbát musíme na modernizaci jednotlivých zařízení a jejich vybavení.

Další oblastí je sport, kdy se musíme zaměřit na zlepšení podmínek pro sportování především dětí. A to od sportovních hal a tělocvičen až po nejmenší vesnické hřiště. Sport = lepší zdraví, tedy jedna z krajských priorit.

Kraj musí být nápomocen k tomu, aby stát posílal více financí do strukturálně nejvíce postižených oblastí. Změnit se také musí krajská sociální politika, kdy je potřeba maximálně podporovat krajská a městská zařízení."

Kde bych chtěl, aby byl Karlovarský kraj v roce 2028?

"V politice snad více než jinde platí, že nikdy nemáte hotovo. Vždy pokračujete v projektech, které započali vaši předchůdci a stejně tak budou pokračovat ti, kteří přijdou po vás. Jinými slovy, chtěl bych kraj předávat v období buď ukončených nebo realizovaných pozitivních změn."

Proč by měl jít volič k senátním volbám? Co svým hlasem ovlivní?

"Každý z obyvatelů Karlovarského kraje by měl mít zájem na rozvoji regionu, ve kterém pracuje a žije. S tím přichází i zodpovědnost, komu dát svůj hlas. To vše podpořeno třeba i zkušenostmi z předchozích volebních období."