Naši lidé

Jaroslav Bělíček

Starosta města Březová u Sokolova
"Nikdy nejdu hlavou proti zdi. Problematiku řeším týmově a velmi rád komunikuji."
Jaroslav Bělíček Volba pro kraj

Jak šel život

  • absolvent Střední průmyslové školy stavební, keramické, v Karlových Varech

  • v letech 2018-2022 místostarosta města Březová u Sokolova

  • od r. 2022 starosta města Březová u Sokolova (uvolněný)

  • nezávislý kandidát za hnutí Volba pro kraj (VOK)

O mně

Narodil jsem se v roce 1969 a žiji v Březové. Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu stavební v Karlových Varech. Jsem ženatý a mé děti jsou již dospělé. Mám rád rekreační sporty, zejména pak turistiku, kreslení, poslech hudby, sledování sportovních pořadů. Rád chodím do kina a rád se zúčastňuji kulturních akcí.

Můj profesní život

Ve funkci starosty obce Březová působím od roku 2022, ve volebním období 2018-2022 jsem působil jako místostarosta. Jako každá menší obec i my řešíme problémy s bydlením, školstvím, bezpečností, zdravotnictvím nebo s dopravním spojením. Součástí našeho území jsou také obce Kamenice, Rudolec nebo Kostelní Bříza a další, které mají svoji historickou a kulturní hodnotu.

Aktivně podporujeme spolkový a společenský život v naší obci, zaměřujeme se na spolupráci v rámci příprav sportovních a kulturních akcí a na osobní setkání s představiteli i členy různých komunit.

Pravidelně se účastním jednání a akcí SDH Březová (Sbor dobrovolných hasičů), současně aktivně řeším dotační možnosti. Aktivně komunikuji s FK Olympie Březová, kde probíráme vedení oddílu, řešíme finanční politiku a samozřejmě klub aktivně podporuji při utkáních. Dále spolupracuji s TJ Olympie Březová, s Pionýrskou skupinou Březová, kde mj. aktivně pomáhám při řešení dotačních možností či navštěvuji letní tábor). Setkávám se rovněž se Svazem chovatelů Kostelní Bříza, kde se aktivně účastním výstav, dále se Školským parlamentem ZŠ Březová (setkání s členy parlamentu a připravuji spolupráci se ZŠ - město Březová). Osobně se rovněž setkávám s místními aktivisty z obce Kostelní Bříza.

Co mě přimělo vstoupit do politiky?

"Zájem o zachování rozvoje našeho města, zájem o transformaci našeho regionu i předchozí funkce místostarosty města."

Jaký styl politiky vyznávám?

"Z historického hlediska uznávám pravicový styl."

Co mě v politice nejvíce irituje?

"Nekompetentnost a chaotičnost naší současné vlády a z toho plynoucí rozhodování a hospodaření. Upřednostňování zájmů jedinců před společenským přínosem. Příliš velká různorodost politických stran, kdy je velmi těžké najít společnou řeč."

Na co jsem ve své dosavadní kariéře nejvíce pyšný?

"V kariéře komunálního politika samozřejmě postup na pozici místostarosty a stejně tak i na pozici starosty města. Jsem rád, že se daří pokračovat v rozvoji obce dle dlouhodobé strategie."

Jaké je moje osobní nejdůležitější volební téma (moje priorita)?

  • rozvoj kvalitního bydlení a pracovní pozice pro mladé rodiny
  • rozvoj školství
  • rozvoj lázeňství a turistického ruchu
  • sociální péče
  • odpadové hospodářství

"Obecně bych se rád podílel na těchto cílech: snížení věkového průměru našeho kraje a zvýšení počtu jeho obyvatel. Zajištění potřebného vzdělání. Zvýšení příjmů rozpočtů kraje. Zajištění péče o sociálně slabé, zejména o seniory. Ušetření v rámci odpadového hospodářství novou třídičkou a spalovnou."

Jaká témata jsou mi vzhledem k mým zkušenostem blízká?

"Zdravotnictví, transformace regionu, bydlení, školství, dopravní spojení, bezpečnost a změna sociálního systému."

Jak napomůžu snížení nezaměstnanosti v kraji? A zvýšení platů?

"Podporou drobného i středního podnikání v přímé souvislosti s rozšířením nabídky nových pracovních pozic. Přilákáním investorů do regionu. Čerpáním dotací EU na podporu zaměstnanosti."

Kde bych chtěl, aby byl Karlovarský kraj v roce 2028?

"Náš kraj, tedy naše lokalita je ze strany státu opravu dlouho přehlížena. A statisticky platí, že kraj je nejmenší, nejchudší a "nejhloupější". A já chci dát větší možnosti mladým, aby měli důvod chtít žít v našem kraji a přispět k jeho rozvoji. Tedy kvalitní vzdělání, dostupné bydlení, kvalitní práci, dostupnou a kvalitní zdravotní péči. Ať mají studenti slevy na vstupném, na jízdném.

Dále je důležité podpořit neziskové organizace, které na sebe převzaly část sociální problematiky. Stejně tak je důležité podpořit živnostníky. Upřímně, my potřebujeme nabídku služeb a navýšení jejich zisků. To se přece projeví v navýšení příjmů v rozpočtu.

A odpadová problematika? Stále víc a víc budeme platit za dopravu odpadů do dalekých třídiček a spaloven. Proč to nenastavit obráceně a vybudovat třídičku i spalovnu v našem kraji. Tohle vše považuji za bonusy či benefity.

Jestliže chci, aby prosperovala naše obec, náš kraj a vlastně celý stát, musíme se postarat hlavně o ty, ze kterých máme největší přínos i o ty, kteří pro náš stát celý život pracovali.

Chci, aby se lidé v našem kraji cítili bezpečně a na minimálně takové životní úrovni jako v ostatních krajích bez pocitu, že náš kraj má tu nevděčnou samolepku jako nejhorší."

Proč by měl jít volič ke krajským volbám? Co svým hlasem ovlivní?

"Každý volič může ovlivnit spoustu věcí. Jestliže se cítíte nespokojeni, ale nedáte svůj postoj najevo, nikdy nic nezměníte. A nyní tu možnost máte, tak ji využijte. Neventilujte svůj negativní postoj jen výkřikem do tmy na sociálních sítích. Buďte součástí změny a zapojte se do ní aktivně."

Z médií