Naši lidé

Michal Červenka

Starosta města Rotava
"Obyčejní slušní lidé musí mít zastání."
Michal Červenka Volba pro kraj

Do rodného kraje jsem se vrátil, abych mu pomohl

Současný starosta Rotavy na Sokolovsku, Michal Červenka, patří mezi navrátilce do Karlovarského kraje. Kvůli fotbalu a studiu na střední škole totiž odešel do Prahy. Tam po ukončení studia pracoval v manažerských pozicích, ale stále ho to táhlo na západ Čech, tedy domů.

„Do Rotavy jsem pravidelně jezdil a vnímal jsem nespokojenost místních obyvatel s životními podmínkami, nedostatkem pracovních příležitostí a bujícím obchodem s chudobou. Bylo mi líto, kam moje rodné město směřuje,“ vzpomíná Michal Červenka na první úvahy o návratu na Sokolovsko.

Tím nejdůležitějším a nejsilnější impulsem k návratu byl však úspěch v komunálních volbách. Nynější starosta si totiž dobře uvědomoval, že pokud chce v Rotavě něco měnit, musí k tomu mít silný mandát a důvěru lidí.

cervenka

„Tu jsem naštěstí dostal, byl jsem zvolen zastupitelem města a poté i starostou. Dá se říci, že pokračuji v rodinné tradici, neboť můj děda s babičkou se na veřejném životě v Rotavě v minulosti dosti podíleli,“ doplňuje Michal Červenka.

Úspěšný a oblíbený starosta se pustil do práce s velkou vervou a výsledky jeho snažení jsou vidět. Podařilo se mu částečně omezit obchod s chudobou, výrazně se zvýšila bezpečnost i pořádek v ulicích města a dostačující je i dopravní obslužnost.

„Mám rozdělaných i dokončených mnoho projektů a vidím, že když člověk chce, dá se změnit a zlepšit mnoho věcí. I proto jsem se rozhodl kandidovat do krajského zastupitelstva, kde bych rád hájil zájmy Sokolovska a aktivně se podílel na pozitivní přeměně našeho regionu,“ dodává starosta Rotavy, který by si moc přál, aby se stejně jako on, začali do Karlovarského kraje vracet i další rodáci se svými rodinami a našli v něm skvělé místo pro život a výchovu svých dětí.

Jak šel život

  • absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické v Praze - obor Elektronické počítačové systémy

  • od r. 2014 člen zastupitelstva a městské rady města Rotava (neuvolněný)

  • od r. 2018 starosta města Rotava (uvolněný)

  • od r. 2022 předseda Dobrovolného svazku měst a obcí Kraslicka

  • od r. 2023 člen Finančního výboru Karlovarského kraje za hnutí Volba pro kraj

  • předseda ORP Kraslice (obec s rozšířenou působností) za hnutí Volba pro kraj

  • člen hnutí Volba pro kraj (VOK)

Můj profesní život

Pocházím z Rotavy, kde jsem se narodil roku 1988. V roce 2013 jsem se rozhodl, že chci svou rodnou obec začít měnit k lepšímu. Se skupinou nadšených přátel jsem se rozhodl jít do komunálních voleb v roce 2014. Stal jsem se členem zastupitelstva a městské rady. Po volbách v roce 2018 jsem byl zvolen starostou Rotavy.

Není náhodou, že ve mně dřímala touha změnit obec k lepšímu. Měl jsem to v genech. V čele obce stál totiž už můj dědeček.

Jako starostovi se silným mandátem a rozhodným zastupitelstvem v zádech se mi daří realizovat řadu cílů, které jsem si na počátku vytyčil. A to nejen investičních, ale především lidských. Protože ne všechny nedostatky lze změnit jenom vynakládáním finančních prostředků.

Podstatné je také zvolit jiný, často nelehký, přístup k problémům. A toho se nebojím.

Od roku 2022 jsem také předsedou Dobrovolného svazku měst a obcí Kraslicka a členem Finančního výboru Karlovarského kraje za hnutí VOK.

Za své největší téma považuji boj s obchodem s chudobou a sociálně vyloučené lokality. Mám s tím velké zkušenosti, neboť Rotavu jsem přebíral jako obec s poškozenou reputací a s nálepkou problematické lokality.

Myslím, že jsem to dokázal změnit. Krok za krokem jsem město Rotava měnil v místo, kde se lidé nebojí žít, a které pracuje hlavně pro své obyvatele. Stejně tak bych chtěl změnit i celý náš kraj.

Můj osobní život

Se svou partnerkou žiji v Rotavě, kde vychováváme dcerku. Jsem aktivní sportovec a aktivní občan. Mezi mé další záliby patří četba a cestování.

Co mě přimělo vstoupit do politiky?

"Úpadek kvality života ve městě, odliv mladých, migrace nepřizpůsobivých, "akceptace" tohoto stavu ze strany čelních představitelů a s tím související nízká snaha o změnu."

Co mě v politice nejvíce irituje?

"Zloději, složitá byrokracie a nepochopení problémů obyčejných lidí."

Jaká témata jsou mi vzhledem k mým zkušenostem blízká?

"Bezpečnost, dostupnost zdravotní péče, vzdělávání, dopravní infrastruktura."

Bilance Rotavy po 5 letech působení Michala Červenky ve funkci starosty města

Z médií