Naši lidé

Oto Teuber

Zastupitel obce Nový Kostel

O mně

Narodil jsem se v roce 1973 a žiji v malé obci Nový Kostel na Chebsku. Vystudoval jsem Střední školu obchodní v Karlových Varech. Mé původní je restauratér.

Můj profesní život

Komunální politice se věnuji již od roku 1994. Ve volebním období 2018-2022 jsem působil v obci Nový Kostel jako starosta, poté jako místostarosta a dnes jako zastupitel. Vždy jsem měl velký zájem o dění v obci, zajímají mě všechny sféry týkající se chodu a života na venkově. A jako velké obce i nás trápí stejné věci, např. stav silnic a jejich rekonstrukce, zhodnocování bytového fondu a udržení dostupného bydlení pro naše občany, vodní hospodářství, rozvíjení sportovních a kulturních aktivit, výchova a vzdělání našich dětí. Snažíme se nezatěžovat naše občany zvyšováním poplatků a chceme udržet vesnický ráz obce.

V roce 2018 se naše obec stala „Vesnicí Karlovarského kraje“, v témže roce jsme obsadili 3. místo v celorepublikové soutěži „Vesnice roku“. V této soutěži jsme reprezentovali Karlovarský kraj a byli jsme velice úspěšní, neboť 3. místo v republice není bez povšimnutí. Díky těmto oceněním jsme získali dotaci, která byla použita na stavbu víceúčelového hřišťě (dotace je vždy přesně definována a nesmí se použít na nic jiného, než na daný účel, který je schválení Ministerstvem pro místní rozvoj, na základě vyhlášených podmínek).

Můj osobní život

Jsem svobodný a bezdětný, mým velkým koníčkem je zpěv a rád pořádám kulturní akce. Mojí srdeční záležitostí je zámek Nový Dvůr. Chátrající památku jsem zakoupil a zrekonstruoval. Nyní je centrem kulturního dění. Spolupracuji s muzikálovými zpěváky a snažím se přivést jejich vystoupení k nám a společně si s nimi také zazpívat.