O čem mluvíme

Informujeme o jednání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje

Výbor pro regionální rozvoj je činným orgánem Zastupitelstva Karlovarského kraje, který řeší především územní rozvoj kraje a s tím spojené dotace. Podílí se na sestavování Programu rozvoje Karlovarského kraje, schvaluje finanční opatření k podpoře regionálního rozvoje územního obvodu kraje a vydává vyjádření a stanoviska při pořizování územních plánů.

Spolupracuje s Odborem regionálního rozvoje a příspěvkovými organizacemi Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje a Karlovarská agentura rozvoje podnikání p.o.

Přinášíme vám informace z jednání 3. října 2022:

  • Výbor se zabýval účastí Karlovarského kraje v projektu „Smart Akcelerátor 3“ podávaného v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, jeho financováním, přípravou a realizací. Cílem Operačního projektu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel. Více informací se dozvíte na tomto odkazu
  • V programu „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2022“ souhlasil a doporučil výbor Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit změnu charakteru poskytnuté dotace nebo závazných parametrů na žádost některých obcích kraje. Podrobnější informace na tomto odkazu
  • Dále výbor doporučil schválit a vyhlásit „Program podpory malých prodejen na venkově Obchůdek 2021+
  • Výbor vzal na vědomí výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2022 a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit udělení finančních darů oceněným obcím. Další informace zde

Členem Výboru pro regionální rozvoj je člen předsednictva VOK – Volba pro kraj Ing. Josef Švajgl, starosta obce Drmoul.

Sociální média

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Načíst další