Ostatní

Venkov i město by měly být rovnocennými partnery

Komise venkova a zemědělství je poradním orgánem Rady Karlovarského kraje. Spolupracuje s Odbory regionálního rozvoje a životního prostředí Karlovarského kraje. Zabývá se rozvojem venkova v rámci regionů Karlovarského kraje, spolupracuje s Místními akčními …

Číst více

Bezpečnost a prevence kriminality je nelehký boj

Přinášíme Vám informace z jednání Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady Karlovarského kraje, která se zabývá problematikou veřejného pořádku, bezpečnosti a kriminalitou v kraji. V komisi se projednávají činnosti městské a …

Číst více