O čem mluvíme

Novinky z jednání krajského Výboru pro zdravotnictví

Ve čtvrtek 13. června 2024 proběhlo další jednání Výboru pro zdravotnictví Karlovarského kraje. Informace nám poskytl člen výboru, Mgr. David Soukup:

"Hlavním diskutovaným tématem byl nedostatečný počet lékařů v regionu a neutěšená predikce vývoje jak pro ambulantní, tak lůžkovou péči", komentuje jednání Mgr. David Soukup , člen výboru a našeho hnutí.

"Přes celkem masivní podporu prostřednictvím motivačních a stabilizačních programů je v našem kraji kritický nedostatek lékařů a predikce vývoje nesignalizuje zlepšení. Diskutovala se efektivita současné podpory, specifika našeho kraje, systém vzdělávání, legislativní rámec a role jednotlivých institucí v tomto rámci. Až na ty podpůrné programy, které se v posledním volebním období rozjely ve větší intenzitě, než tomu bylo v minulosti, celkově nic nového.

Opakuje se to, jen ty predikce vyznívají vždy o něco hůře a vyznívá to celé vždy dost pesimisticky.

Co s tím? Asi změnit pohled, místo stížností přicházet a hledat možnosti řešení. V tomto smyslu je aktivita kraje určitě pozitivní, byť efektivita projektů je k diskusi. Stejně tak je chvályhodná jakákoli aktivita na municipální úrovni, kterou lze zaznamenat mimo jiné například v Sokolově. Velmi silná aktivita politiků by měla směřovat k revizi vzdělávacího systému zdravotníků. Zásadním nástrojem je také úhradová a kontraktační politika, kterou mají vůči poskytovatelům zdravotní péče v ruce zdravotní pojišťovny a nesmí se zapomenout ani na podporu Služby obecného hospodářského zájmu, kterou má naopak v ruce kraj.

Tyto dva nástroje by mohly být využívány výrazně efektivněji a měly by pomoci více", uzavírá téma David Soukup.

Sociální média

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Načíst další