Naši lidé

Bc. Jakub Novotný

Předseda a jednatel VK ČEZ Karlovarsko
"Ke každému rozhodnutí patří konsekvence."
Jakub Novotný Volba pro kraj

Jak šel život

 • absolvent Jihočeské univerzity - ekonomická fakulta, studijní program Hospodářská politika a správa

 • bývalý profesionální sportovec a kapitán České volejbalové reprezentace

 • v letech 2016 - 2017 manažer volejbalové reprezentace mužů a žen

 • zakladatel, předseda a jednatel volejbalového klubu v Karlových Varech VK ČEZ Karlovarsko

 • v letech 2018 - 2022 karlovarský zastupitel a člen Rady města Karlovy Vary

 • od r. 2020 předseda Sportovní komise při Zastupitelstvu Karlovarského kraje nominovaný hnutím Volba pro kraj (VOK)

 • člen představenstva Dopravního podniku Karlovy Vary

 • člen výboru Českého volejbalového svazu

 • člen správní rady destinační agentury Krušnohoří

O mně

Narodil jsem se v roce 1979 a poslední roky žiji v Karlových Varech. Studoval jsem na Jihočeské univerzitě ekonomickou fakultu, studijní program Hospodářská politika a správa. Mluvím plynule anglicky, francouzsky, italsky a polsky.

Můj profesní život

Až do roku 2014 jsem se živil jako profesionální sportovec volejbalem v zahraničí. Byl jsem kapitánem České volejbalové reprezentace. Mezi mé úspěchy patří 4. místo na Mistrovství Evropy v roce 2001, účast na Mistrovství Evropy v letech 2005, 2009, v Evropské lize 2004. Působil jsem také jako spolukomentátor ČT při přenosech volejbalu na Mistrovství Evropy v roce 2011, které se konalo v Karlových Varech. Byl jsem manažerem volejbalové reprezentace mužů a žen v letech 2016 – 2017.

Po návratu ze zahraničí jsem založil volejbalový klub v Karlových Varech VK ČEZ Karlovarsko, kde jsem předsedou a jednatelem. Jsem zakladatelem společnosti Sportfin, ve které působím dodnes. V letech 2018 – 2022 jsem působil v Zastupitelstvu a Radě Karlových Varů. Od roku 2020 jsem předseda Komise sportovní při Zastupitelstvu Karlovarského kraje, člen představenstva Dopravního podniku KV a člen Výboru Českého volejbalového svazu. Jsem jednatelem božídarského penzionu Apartmány Na handě a donátorem Karlovarského symfonického orchestru. Od r. 2023 působím rovněž jako člen správní rady destinační agentury Krušnohoří.

Můj osobní život

Jsem ženatý a mám tři děti. Veškerý svůj čas věnuji rodině a sportu.

Jak konkrétně pomáhám v našem kraji?

"Ale není to samozřejmě jen má zásluha. Pracujeme na tom společně s mými kolegy z Karlovarského kraje, s kolegy z komisí a výborů."

Na co jsem ve své dosavadní kariéře nejvíce pyšný?

 • navýšení prostředků z 35 na 55 milionů (o 80 %)
 • stabilní a bezproblémová podpora sportovních aktivit během celého období
 • ročně podpořeno přes 400 žadatelů o podporu v 5 dotačních programech
 • podporován sport dětí a mládeže (cca 50 % z celkové částky), výkonnostní a vrcholový sport (25 %), údržba sportovišt (17 %) a sportovní akce (8 %)
 • opětovné otevření ordinace sportovního lékaře v kraji
 • zahájení procesu otevření sportovního gymnázia v kraji
 • bezproblémové zajištění ankety o sportovce roku Karlovarského kraje
 • podpora velkých mezinárodních i malých sportovních akcí - za volební období podpořeno přes 120

Proč kandiduji do krajských voleb?

"Protože mám zájem o dění v našem kraji a rád bych mu pomohl. Jsem přesvědčený, že v politice je nejdůležitější hledat kompromisy, ale přitom držet svůj směr. Reálná řešení bych prosazoval komunikací, prací, tvrdohlavostí, aktivitou. Nejsem příznivec žádné demagogie."

Jaký styl politiky vyznávám?

"Pragmatická. Nesnáším demagogii ani na jednu stranu. Politika je práce, obchod."

Jaká témata jsou mi vzhledem k mým zkušenostem blízká?

"Sport, Krušné hory, doprava (DPKV).

Podpora mládežnického i vrcholového sportu nesmí být v Karlovarském kraji okrajovou záležitostí. Každoročně se proto jako předseda sportovní komise snažím hledat a spravedlivě rozdělovat peníze, které umožní dětem a mladým lidem trénovat a hýbat se pod vedením zkušených a kvalifikovaných trenérů."

Co bych chtěl prosadit do roku 2028?

"Větší podporu sportu, změnu legislativy v podpoře sportu. Podporu obnovy krajských silnic 2.- 3. třídy. Investice do destinačního managementu, obzvláště v Krušných horách. Celkové investice do Krušných hor, ale v návaznosti na ochranu přírody."

Proč by měl jít volič ke krajským volbám? Co svým hlasem ovlivní?

"Lepší jít, než nejít a pak prudit."

Z médií