Naši lidé

Ing. Miroslav Očenášek

Výbor kontrolní
Ocenasek-VOK-2021

Funkce

Jak šel život

 • bývalý ředitel Městského domu kultury v Sokolově

 • od r. 2006 v zastupitelstvu města Sokolov

 • 2010 - 2014 jedním z radních pověřených vedením městské policie

 • bývalý starosta a současný místostarosta města Sokolov zodpovědný za Odbor rozvoje města a Odbor správy majetku, školství a sportu

 • člen projektu Bezpečné město

 • člen komise zabývající se drogovou problematikou

 • člen Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady Karlovarského kraje

 • karlovarský krajský zastupitel

 • aktivní podporovatel partnerských vztahů mezi městem Sokolov a německými Schwandorfem a Saalfeldem

 • předseda Hospodářské a sociální rady Sokolovsko (HSRS)

 • předseda Mikroregion Sokolov východ

 • viceprezident Euregio Egrensis

 • předseda dozorčí rady Vodárna Sokolovsko

 • jednatel koupaliště Michal za město Sokolov

 • člen předsednictva hnutí Volba pro kraj (VOK)

O mně

Pocházím ze Sokolova, je mi 54 let. V současnosti působím jako místostarosta města a jsem zodpovědný za Odbor správy majetku, školství a sportu. Jako krajský zastupitel jsem mimo jiné dlouholetým členem komise zabývající se drogovou problematikou. V předchozím volebním období jsem vedl Sokolov jako starosta.

Můj profesní život

Až do svého zvolení na radnici jsem řídil Městský dům kultury v Sokolově. Veřejně aktivní jsem od roku 2006, kdy jsem poprvé usedl v městském zastupitelstvu. Již před tím jsem pomáhal městu v oblasti kultury a jeho prezentaci v médiích.

V letech 2010 až 2014 jsem byl také jedním z radních pověřených vedením městské policie. Byl jsem rovněž oddávajícím zastupitelem a dodnes jsem zapojený v projektu Bezpečné město. Již více než 15 let aktivně podporuji partnerské vztahy mezi městem Sokolov a německým Schwandorfem a Saalfeldem.

Město zastupuji v mnoha organizacích a spolcích jako je například Mikroregion Sokolov východ nebo přeshraniční Euregio Egrensis. Za město Sokolov jsem byl ustanoven jednatelem koupaliště Michal. Působím rovněž jako předseda dozorčí rady Vodárna Sokolovsko. Z pozice předsedy Hospodářské a sociální rady Sokolovsko (HSRS), spolupracující při transformaci s obcemi zatíženými těžbou, se mi v r. 2022 podařilo na Ministerstvu průmyslu a obchodu vyjednat podporu na cílené projekty k řešení ekologických škod ve výši 90 mil. Kč.

Působím v Komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality a 10. července 2023 jsem byl Radou Karlovarského kraje jmenován členem Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiky. Karlovarský kraj má možnost čerpat peníze z programu Evropské unie Spravedlivá transformace. V programu má alokovánu částku převyšující šest miliard korun, ale na Sokolovsko zatím mnoho peněz nesměřuje. Přitom právě tato část Karlovarského kraje byla nejvíce postižena těžbou hnědého uhlí, na jejíž následky jsou peníze prioritně určeny. Mým cílem bude nejen apel na vedení kraje, ale i výzva všem subjektům působícím na Sokolovsku hlásit se do jednotlivých výzev a snažit se uspět se svými záměry a projekty s cílem pozitivní transformace Sokolovska. Kromě apelu nabízím i pomoc všem záýjemcům a žadatelům ze Sokolovska k úspěšnému zvládnutí celého procesu schvalování projektů i jejich následné realizaci.

Můj osobní život

Jsem podruhé ženatý, mám tři dcery ve věku 9, 10 a 24 let a již také jednu vnučku. Ve svém volném čase se věnuji hlavně svým holkám, které jsou pro mě naprostou prioritou. Pasivně se stále oddávám sportu a zajímám se o historické období 2. světové války. Občas rovněž moderuji různé společenské a hudební akce, kde čerpám z 13 let moderátorských zkušeností za mikrofonem rádia Egrensis.

Další informace o mně naleznete na Wikipedii

Výbor kontrolní