Naši lidé

Martin Maleček

Dlouholetý starosta města Hroznětín
"Základem všeho je snaha naslouchat a být připravený pomoci každému, kdo právě pomoc potřebuje."
Martin Maleček Volba pro kraj

Jak jsem vstoupil do politiky

"Nabídka kandidovat do zastupitelstva města Hroznětína, která přišla téměř před dvaceti lety, mě lehce zaskočila. Nikdy jsem totiž neměl politické ambice a jako provozní ředitel potravinářské společnosti jsem neměl v úmyslu svůj život měnit.

Kamarádi ale přišli s tím, že chtějí změnit život v Hroznětíně a požádali mě o podporu. Já nakonec souhlasil a nestačil jsem se divit, kolik lidí nám dalo podporu. Vnímal jsem tu důvěru velmi silně a navíc jsem viděl šanci něco změnit. První funkční období jsem byl uvolněným místostarostou a postupně jsem pronikal do celého systému řízení města.

Svoji práci jsem patrně dělal dobře, neboť jsem byl před čtrnácti lety zvolen starostou a hroznětínská radnice je mi mnohdy druhým domovem. Práce starosty v takto malém městě totiž nikdy nekončí. Každý, kdo má problém, jde za starostou.

Martin Maleček, starosta města Hroznětín
Martin Maleček, starosta města Hroznětín

Často řeším věci, které nemají se starostováním nic společného. Jsem ale rád, když mohu pomoci a myslím si, že to lidé vědí. Na druhou stranu mě ale velmi nabíjí, když ve městě potkávám lidi, kteří jsou se životem u nás v Hroznětíně spokojeni.

Když jsem si v minulosti nechal od odborné společnosti udělat ekonomické zhodnocení města, byl jsem sám překvapen, jak dobrý výsledek vyšel. Hroznětín beru jako svoji celoživotní vizitku a i přes dlouhé roky strávené v křesle starosty o sobě nemluvím jako o politikovi.

V malých městech to není o politice, ale o každodenní práci. Snažím se naslouchat všem zastupitelům a nechci, abychom si tady hráli na koalici a opozici. Snažím se vyjít se všemi a klidně podpořím a zrealizuji nápad a podnět lidí, kteří sedí v zastupitelstvu za jiný zvolený subjekt. Hlavním měřítkem je, aby byl projekt prospěšný lidem nebo městu,“ uzavírá Martin Maleček, který by rád své zkušenosti a lidský přístup k politice přinesl do krajského zastupitelstva, kam se rozhodl kandidovat."

Jak šel život

 • absolvent SOU strojní v Praze s maturitní zkouškou

 • v minulosti působil na vedoucích pozicích v průmyslových i potravinářských provozech

 • od r. 2006 místostarosta města Hroznětína

 • od r. 2010 starosta města Hroznětín

 • dobrovolný hasič, člen Patriotů Hroznětín

 • člen rady VSOZČ (Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech)

 • člen SKHZ (Sdružení Krušné hory - západ)

 • člen Euregia Egrensis

 • člen Správní rady Vzdělávacího centra pro státní správu o.p.s.

 • od r. 2020 člen Komise rozvoje venkova a zemědělství Rady Karlovarského kraje

 • v září 2023 členem krajského Výboru pro regionální rozvoj

 • kandidát do senátních voleb 2022 za Karlovarský kraj (obsadil bronzovou příčku a o pouhých 331 hlasů nepostoupil do 2. kola senátních voleb)

 • předseda ORP Ostrov (obec s rozšířenou působností) za hnutí Volba pro kraj

 • člen předsednictva hnutí Volba pro kraj (VOK)

Můj profesní život

Narodil jsem se v roce 1972 v Ostrově, žiji v Hroznětíně, tj. celý svůj život jsem prožil v našem regionu. Mnoho let jsem pracoval na vedoucích pozicích v průmyslových i potravinářských provozech. Od roku 2006 jsem byl místostarostou města Hroznětína a v roce 2010 jsem byl zvolen starostou, kterým jsem dosud. Jsem hrdý otec tří dětí a dobrovolný hasič.

Politiku dělám už více než patnáct let. Vždy na plno a vždy pro své sousedy. A je to za mnou vidět. Jako starosta malého města vím, že základem všeho je snaha naslouchat a být připravený pomoci každému, kdo právě pomoc potřebuje. Každý problém, malý nebo velký, se snažím řešit stejně. S rozvahou, bez přetvářky a nesmyslných slibů. Každý můj soused je pro mě partner a já moc dobře vím, že jsem tady pro ně.

Od r. 2020 jsem členem Komise rozvoje venkova a zemědělství a od září 2023 členem Výboru pro regionální rozvoj. Z této pozice mohu podpořit či doporučit přijetí smysluplných projektů pro rozvoj Karlovarského kraje. Rovněž působím jako člen rady VSOZČ (Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech), SKHZ (Sdružení Krušné hory - západ), člen správní rady Vzdělávacího centra pro státní správu o.p.s. a člen Euregia Egrensis.

Můj osobní život

Jsem hrdý otec tří dětí a dobrovolný hasič. Rád vařím a pravidelně jednou týdně pořádám pro děti rodičů v Hroznětíně kroužek vaření se starostou. Kromě toho vařím i na různé hroznětínské akce, např. na čím dál více oblíbený hroznětínský masopust. S partnerkou velmi rádi cestujeme a máme rádi psí mazlíčky.

Co mě přimělo vstoupit do politiky?

"Zájem podílet se na rozvoji Karlovarského kraje, osobní pomoc občanům v případě potíží, přiblížit občanům lidským přístupem státní správu."

Jaký styl politiky vyznávám?

"Otevřenou politiku, umění naslouchat a přijímat kompromisy v rámci slušného jednání a vystupování."

Co mě v politice nejvíce irituje?

"Plané sliby politiků, arogance, administrativní byrokracie."

Na co jsem ve své dosavadní kariéře nejvíce pyšný?

Celkový rozvoj města Hroznětín včetně spádových osad.

 1. výstavba devatenácti nových nájemních bytů
 2. výstavba Městského společenského centra v Hroznětíně
 3. výstavba Multifunkčního veřejného sportoviště v Hroznětíně
 4. investice do základního vzdělávání ZŠ a MŠ Hroznětín
 5. aktivní činnost v rámci Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech
 6. aktivní činnost v komisích a výborech Karlovarského kraje
 7. znovuobnovení kulturních a společenských akcí "Pravý krušnohorský masopust v Hroznětíně"
 8. aktivní pomoc v rámci benefičních akcí pro zdravotně postižené občany, především autisty

Proč kandiduji do krajských voleb?

"Považuji se za patriota Karlovarského kraje a není mi lhostejné, jakým směrem je rozvoj našeho kraje směřován. Mým zájmem je aktivně se podílet na rozvoji kraje, zajistit dobrou spolupráci mezi krajem a samosprávou obcí a měst. V rámci rozvoje celého regionu zajistit občanům našeho kraje důstojné podmínky pro jejich život a hájit jejich regionální zájmy."

Jaké je moje osobní nejdůležitější volební téma (moje priorita)?

 • výstavba dostupného nájemního bydlení v návaznosti na spolupráci s obcemi
 • modernizace silniční dopravní sítě v Karlovarském kraji
 • Dořešení otázky v oblasti odpadového hospodářství (zajištění možnosti spalování odpadu v rámci spolupráce s obcemi) v souladu se zákonem o odpadech. Jedná se o metodickou pomoc a koordinaci dané záležitosti.
 • v rámci rozvoje majetku Karlovarského kraje zajistit potřebné finance pro modernizaci krajských školských zařízení
 • dalšími zásadními tématy v kraji jsou: vzdělání, bezpečnost, zdravotnictví, zaměstnanost, podpora nájemního bydlení, podpora výstavby hospiců a terénní pečovatelské služby, rozvoj venkovských oblastí kraje

Jaká témata jsou mi vzhledem k mým zkušenostem blízká?

 • rozvoj správního území města Hroznětín
 • zkvalitnění života občanů a služeb v Karlovarském kraji, rozvoj Krušných hor v návaznosti na turistický ruch v souladu s ochranou životního prostředí a života v obcích
 • zajištění a udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče v celém regionu Karlovarského kraje ve spolupráci s obcemi
 • vyšší podpora základního vzdělávání v Karlovarském kraji ve spolupráci s obcemi
 • zajištění kvalitního středního vzdělávání v Karlovarském kraji, podpora a realizace vzniku vysoké školy v Karlovarském kraji v rámci denního studia včetně zajištění ubytování a služeb pro studenty

Jak napomůžu snížení nezaměstnanosti v kraji? A zvýšení platů?

"Je potřeba hledat investory především v moderně rozvíjejících se oborech, které potřebují kvalifikované pracovní zaměstnance. Zde vidím v návaznosti na odbornost zajištění vyšších příjmů. Dále motivovat současné zaměstnavatele v oblasti lázeňství, zpracování surovin, výrobě porcelánu k vyššímu ohodnocení pracovníků v uvedené pracovní sféře."

Kde bych chtěl, aby byl Karlovarský kraj v roce 2028?

"Mým cílem je, aby byl Karlovarský kraj vnímán jako prosperující kraj v rámci České republiky. Mezi občany aby byl vnímám jako přívětivý a nápomocný v životě našich občanů. Kraj, ze kterého nám neodchází mladá generace a zároveň je zajištěný důstojný život pro seniorskou generaci. Kraj se svými kulturními tradicemi a zároveň s rozvíjející se sportovní aktivitou občanů. No a samozřejmě kraj, kde příroda a životní prostředí je chráněno v souladu s potřebou rozvoje místních samospráv."

Proč byste měli volit v krajských volbách? Co svým hlasem ovlivníte?

"Každý volič může svým hlasem ovlivnit rozvoj regionu nejenom v oblasti infrastruktury, ale i v oblasti v životního prostředí, kultury, sportu, dopravy a především v oblasti vzdělávání. Vzdělané generace zajistí důstojné stáří odcházející generaci."

Proč by měl volič volit právě mě?

"Patřím k dlouholetým starostům v Karlovarském kraji, je za mnou vidět kus dobře odvedené práce v komunální politice a při správě města Hroznětín. Jsem regionálním patriotem a chci se podílet na smysluplné přeměně našeho kraje. Kvalitní životní úroveň občanů je pro mě prioritou.

Mým motem je Karlovarský region pro spokojený život nás všech.

Považuji se za úspešného komunálního politika, který umí řešit problémy, naslouchat lidem a dotahuje věci do zdárného konce. Udělám vše proto, aby byl Karlovarský kraj skvělou adresou.."

Co považuji za největší výzvy pro náš kraj?

Dostupnost zdravotní péče – považuji za nutné, aby stát podporoval lékaře v malých obcích a městech. I sousedé mimo velká centra mají nárok na odpovídající zdravotní péči. Budu prosazovat pobídky pro zubaře a obvodní lékaře pro práci na venkově.

Podpora života na venkově a v malých obcích – do velkých měst se všichni nevejdeme. Je třeba dohlédnout na to, aby se i na malé obci dal žít důstojný život. Obchody, služby, dobrá dopravní obslužnost, to přece není luxus. To je nutnost.

Odbourání byrokracie a administrativní zátěže – papíry, papíry a zase papíry. Státní instituce často společně nekomunikují a úřady vytvářejí zbytečné formuláře, oběžníky a vyhlášky. Stát musí na prvním místě efektivně pracovat pro své občany. Od toho tu je.

Podpora rodin s dětmi a pracujících občanů – práce se musí vyplácet. Lidé, kteří pracují a vychovávají další generace, jsou základem každého pořádného státu. Bez nich nebude nic. Proto musíme udělat maximum pro to, aby poctivá lidská práce měla svou hodnotu.

Michal Soukup Volba pro kraj

Martina Malečka znám jako aktivního politika, skvělého starostu a regionálního patriota, říká Michal Soukup, zakladatel a předseda hnutí. Kandidoval za naše hnutí v krajských volbách 2020 a množství hlasů získaných v Hroznětíně ukázalo, jak moc si jej váží jeho spoluobčané. Martin je vzácný příklad politika, kterému nikdy nejde o jeho osobní prospěch, ale vždy jen o to, aby se nám všem v regionu žilo lépe. Jsem hrdý, že osobnost jeho formátu kandidovala v senátních volbách 2022 právě pod hlavičkou našeho hnutí. Martin sice o stupínek do 2. kola nepostoupil, ale bronzová příčka byla krásným úspěchem i tak.

Michal Soukup, předseda a zakladatel hnutí Volba pro kraj (VOK)

Z médií

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Pokud mi věříte díky za laik na stránce VOK - Volba pro kraj Vaše podpora mě nabíjí do další práce nejen pro město Hroznětín, ale i Karlovarský kraj 😊❤️ ... See MoreSee Less

Pokud mi věříte díky za laik na stránce VOK - Volba pro kraj Vaše podpora mě nabíjí do další práce nejen pro město Hroznětín, ale i Karlovarský kraj 😊❤️

Jsem rád, že začíná doba dovolených a prázdnin. To je doba kdy se snažíme načerpat pohodu, dobrou náladu a taky sílu do dalšího pracovního procesu. To není doba na politiku, politické hašteření a politické souboje. No a už vůbec na obtěžování spoluobčanů, tak slibuji, že do konce prázdninových měsíců ode mě příspěvky jenom kultura, sport, relax a cestujte s Maldou 😊 krásné léto ❤️ váš Martin. ... See MoreSee Less

Jsem rád, že začíná doba dovolených a prázdnin. To je doba kdy se snažíme načerpat pohodu, dobrou náladu a taky sílu do dalšího pracovního procesu. To není doba na politiku, politické hašteření a politické souboje. No a už vůbec na obtěžování spoluobčanů, tak slibuji, že do konce prázdninových měsíců ode mě příspěvky jenom kultura, sport, relax a cestujte s Maldou 😊 krásné léto ❤️ váš Martin.

Sport utužuje zdraví, ale i mezilidské vztahy. No a hlavně rozvíjí naše děti a vznikají nová přátelství. Jsem rád, že s námi jdou do krajských voleb Kuba Novotný a Ondřej Hudeček - VK ČEZ Karlovarsko 👍👍👍 ... See MoreSee Less

Sport utužuje zdraví, ale i mezilidské vztahy. No a hlavně rozvíjí naše děti a vznikají nová přátelství. Jsem rád, že s námi jdou do krajských voleb Kuba Novotný a Ondřej Hudeček - VK ČEZ Karlovarsko 👍👍👍

Dnes kontaktní kampaň ve statutárním městě Karlovy Vary. Moc vám děkuji za zastavení u stánku. Naše děvčata se s vámi setkaly v ulicích a děkujeme, že jste jim dali příležitost vás oslovit. Krásné léto do Karlových Varů 😊❤️ ... See MoreSee Less

Dnes kontaktní kampaň ve statutárním městě Karlovy Vary. Moc vám děkuji za zastavení u stánku. Naše děvčata se s vámi setkaly v ulicích a děkujeme, že jste jim dali příležitost vás oslovit. Krásné léto do Karlových Varů 😊❤️Image attachmentImage attachment+4Image attachment

Dekuji všem co jste si s námi přišli dnes v Ostrově popovídat k volebnímu stánku, nebo si vzali letáček s propagačními materiály od našich krásných hostesek. To dnešní vedro nám dalo zabrat. Takže i do Ostrova přejeme krásné letní dny 😊❤️ ... See MoreSee Less

Dekuji všem co jste si s námi přišli dnes v Ostrově popovídat k volebnímu stánku, nebo si vzali letáček s propagačními materiály od našich krásných hostesek. To dnešní vedro nám dalo zabrat. Takže i do Ostrova přejeme krásné letní dny 😊❤️Image attachmentImage attachment+3Image attachment

Zítra se na Vás budeme těšit v mém rodném Ostrově. Roh Mírového náměstí v blízkosti jídelny Roman od 14:00 do 17:00 hodin. Chceme Vám popřát krásné letní dny, dětem super prazdniny, tak trošku si popovídat 😊❤️ ... See MoreSee Less

Zítra se na Vás budeme těšit v mém rodném Ostrově. Roh Mírového náměstí v blízkosti jídelny Roman od 14:00 do 17:00 hodin. Chceme Vám popřát krásné letní dny, dětem super prazdniny, tak trošku si popovídat 😊❤️
Načíst další