O čem mluvíme

Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiky

To je název komise Rady Karlovarského kraje, jejíž členem se nově stal Bc. Jan Picka, člen předsednictva hnutí Volba pro kraj (VOK), místostarosta města Sokolov a zastupitel Karlovarského kraje.

Úspěšné zvládnutí transformace našeho regionu je prioritním úkolem kraje, a to ve spolupráci s konkrétními městy a rovněž ve shodě s důležitým partnerem regionu v oblasti energetiky, Sokolovskou uhelnou.

S úspěšnou transformací regionu Sokolovsko má dlouhodobé zkušenosti právě Bc. Jan Picka. Je předsedou Mikroregionu Sokolov východ a Hospodářské a sociální rady Sokolovsko, což jsou spolky, které aktivně spolupracují při transformaci s obcemi zatíženými těžbou hnědého uhlí.

Z pozice předsedy Hospodářské a sociální rady Sokolovsko vyjednal v roce 2022 na Ministerstvu průmyslu a obchodu podporu na cílené projekty k řešení ekologických škod ve výši 90 mil. Kč.

Dlouhodobě prosazuje prohloubení spolupráce kraje s Hospodářskou komorou ČR, s mikroregiony a místními akčními skupinami a také s přeshraničním Euregiem Egrensis.

Komise, jako poradní orgán Rady Karlovarského kraje, tak získala odborníka s velkými zkušenostmi v oblasti transformace regionu. Nejenom, že je aktivním členem uvedených spolků, ale žije také v Sokolově. Ve městě, které je společně s celým regionem nejvíc zasažené těžbou. Svými zkušenostmi se snaží pomoct a přinést do regionu tolik potřebné finance.

„Fond Spravedlivé transformace vnímám jako jedinečnou šanci pro přeměnu Sokolovska, a proto bychom ji neměli promarnit. Jako krajský zastupitel jsem připraven pomoci všem zájemcům a žadatelům ze Sokolovska k úspěšnému zvládnutí celého procesu schvalování projektů i jejich následné realizaci“, dodává Bc. Jan Picka.

Bc. Jan Picka

 • bývalý ředitel Městského domu kultury v Sokolově
 • od r. 2006 v zastupitelstvu města Sokolov
 • 2010 - 2014 jedním z radních pověřených vedením městské policie
 • bývalý starosta a současný místostarosta města Sokolov zodpovědný za Odbor rozvoje města a Odbor školství, sportu a kultury
 • člen projektu Bezpečné město
 • člen komise zabývající se drogovou problematikou
 • člen Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady Karlovarského kraje
 • karlovarský krajský zastupitel
 • aktivní podporovatel partnerských vztahů mezi městem Sokolov a německými Schwandorfem a Saalfeldem
 • člen Mikroregion Sokolov východ
 • člen Euregio Egrensis
 • člen předsednictva hnutí Volba pro kraj (VOK)

Sociální média

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Načíst další