O čem mluvíme

Spravedlivý klíč k rozdělování sportovních dotací je velmi složitý, říká Jakub Novotný

Rozdělování sportovních dotací je tvrdý oříšek ve většině měst a obcí po celé České republice. Každý sport je totiž jiný a podle předsedy sportovní komise Karlovarského kraje Jakuba Novotného (hnutí VOK – Volba pro kraj) je třeba rozlišit nejen jeho ekonomickou náročnost, ale také výkonnost sportovců, počet soutěží, historii klubů nebo členskou základnu. Pravidla jsou zásadní, ale ne vždy se dají aplikovat.

„Ukazatelů, ke kterým každoročně přihlížíme, je velmi mnoho. Je ale třeba zdůraznit, že se nám podařilo v minulých letech částku na podporu sportu navýšit z třiceti na zhruba padesát milionů korun, které rozdělujeme v pěti programech,“ říká předseda sportovní komise, který se zároveň snaží prosadit zjednodušení formulářů i procesu podávání žádostí.

“Snažíme se i o regionální dopad v kraji, čili sledujeme činnost v jednotlivých okresech. Z toho vyplývá, že je třeba přihlédnout k tomu, kde působí velké kluby, a celkovou podporu sportu regionálně přizpůsobit. Podporujeme však i malé kluby a za tři roky, co jsem v komisi, se pravděpodobně nestalo, že bychom malý klub nepodpořili,“ doplňuje předseda.

Nejzásadnější jsou peníze určené na aktivity dětí a mládeže, kde jsou alokovány zhruba dvacet tři miliony korun. Tady se komise snaží podpořit všechny kluby a oddíly v kraji, které se starají o podporu pohybových aktivit dětí a vedou je ke sportu.

„Považujeme za důležité, aby děti sportovaly, ale nemůžeme dát všem stejně. Musíme zohlednit například počet dětí v klubu, počet soutěží a to jak krajských tak pak těch celorepublikových, které absolvovat stojí obvykle mnoho peněz. Dále pak kvalitu a kvalifikaci trenérů, výši členských příspěvků, ekonomickou náročnost daného sportu a dalších mnoho ukazatelů. I Národní sportovní agentura (NSA) má dnes program Můj Klub diferencován nejen podle počtu dětí, ale podle četnosti a kvality tréninkového procesu,“ pokračuje dále Jakub Novotný.

Další program se týká vrcholového sportu, kde se samozřejmě jedná o podporu top klubů a sportovců působících v nejvyšších celorepublikových soutěžích. Například podpora hokejistů, volejbalistů, nohejbalistů a florbalistů z Karlových Varů, ale také stolních tenistů, kteří se přestěhovali z Chebu do Chodova nebo házenkářek z Lázní Kynžvart a mnoho dalších. Jak týmové, tak individuální sporty. Jsou zde jasně nastavená pravidla, kdo může v programu žádat a mít šanci na podporu.

„V dalším programu se rozdělují peníze na sportovní infrastrukturu, což je program pro velké kluby a opět jsou zde jasně daná striktní pravidla. Poslední program je určen na údržbu a obnovu sportovišť. Výše žádostí je v něm omezena na dvě stě tisíc korun a dá se říci, že i tady se snažíme vyhovět a finančně pomoci většině přihlášených oddílů. Peníze rozdělujeme koeficientem a kontrolujeme, aby byl správně účel dotace. Nově se navíc tyto peníze mohou používat i na úhradu zvýšených nákladů na energie, což je pro některé kluby velmi důležité,“ doplňuje předseda sportovní komise.

Posledním a dalo by se říci, že i nejsložitějším programem na rozhodování, je podpora sportovních akcí. Těch se na území Karlovarského kraje koná velké množství a sportovní komise musí vždy pečlivě posuzovat, jaký mají regionální i nadregionální dopad. Nejde totiž podporovat pouze prestižní akce, které dávají dobré jméno regionu. Peníze si zaslouží i ti, kdo pořádají akce regionálního významu.

„Osobně se snažím vždy najít nějaký mix těchto akcí a podpořit jich co nejvíce. Důkladně ale analyzujeme rozpočet každé akce a dovolím si tady poznamenat i jeden další důležitý fakt, který hraje v našem rozhodování podstatnou roli. U každé akce sledujeme takzvané jiné zdroje, což nám dává jasný signál o tom, zda je pořadatel aktivní a snaží se získat peníze z více míst, nebo zda spoléhá jen na krajskou dotaci,“ uzavírá Jakub Novotný a dodává:

„Celkově hodnotíme ročně kolem 400 žádostí ve všech programech a není v našich silách vždy uspokojit každého, jak by si představoval. K tomu navíc ani Sportovní komise neslouží. Máme dávat nějaký ucelený návrh jak rozdělit sportovní dotace a rozhodnutí je pak na Radě kraje a zastupitelstvu. Musím ale poděkovat radním, že až na malé výjimky většinou respektuje návrhy komise a tím jí dává smysl. V komisi je nás třináct dobrovolníků a tento postoj rady je pro nás důležitý a dává nám smysl. I proto bych jim rád za jejich práci poděkoval.“

 

Jakub Novotný

 • bývalý profesionální sportovec a kapitán České volejbalové reprezentace
 • v letech 2016 - 2017 manažer volejbalové reprezentace mužů a žen
 • zakladatel volejbalového klubu v Karlových Varech VK ČEZ Karlovarsko
 • 2018 - 2022 karlovarský zastupitel a člen Rady Karlových Varů
 • od r. 2020 předseda Sportovní komise při Zastupitelstvu Karlovarského kraje nominovaný hnutím Volba pro kraj (VOK)
 • člen představenstva Dopravního podniku KV
 • člen výboru Českého volejbalového svazu

Sociální média

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Sociální služby poskytují podporu a pomoc určitým skupinám obyvatel, mezi něž patří nejen zdravotně postižené osoby, ale i jinak znevýhodněné a zranitelné osoby. V Karlovarském kraji je mnoho zařízení, které se touto činností zabývají a jsou Karlovarským krajem dotované. Nejinak je tomu i v letošním roce. 👉 Na rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2024 připadlo celkově 892.655.500 Kč. 👉 Rovněž jsou poskytnuté dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2024 v rámci projektu „Podpora vybraných služeb sociální prevence III“ 👉 Poskytnutí individuální dotace spolku SOS dětské vesničky, z.s. na „Provoz Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko I“ ve výši 500.000 Kč. To jsou body jednání Komise pro sociální věci Rady Karlovarského kraje a poskytla je Michaela Valentová, členka komise, nezávislá, nominovaná hnutím Volba pro kraj (VOK) #volbaprokraj #hnutivolbaprokraj #lidskyaprolidi #socialnikomise

Sociální služby poskytují podporu a pomoc určitým skupinám obyvatel, mezi něž patří nejen zdravotně postižené osoby, ale i jinak znevýhodněné a zranitelné osoby.

V Karlovarském kraji je mnoho zařízení, které se touto činností zabývají a jsou Karlovarským krajem dotované. Nejinak je tomu i v letošním roce.

👉 Na rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2024 připadlo celkově 892.655.500 Kč.

👉 Rovněž jsou poskytnuté dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2024 v rámci projektu „Podpora vybraných služeb sociální prevence III“

👉 Poskytnutí individuální dotace spolku SOS dětské vesničky, z.s. na „Provoz Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko I“ ve výši 500.000 Kč.

To jsou body jednání Komise pro sociální věci Rady Karlovarského kraje a poskytla je Michaela Valentová, členka komise, nezávislá, nominovaná hnutím Volba pro kraj (VOK)

#volbaprokraj #hnutivolbaprokraj #lidskyaprolidi #socialnikomise
... See MoreSee Less

Odpadové hospodářství je velmi diskutovaným tématem nejen v našem kraji. Skládkovné se zdražuje a požadovaná hmotnost vyprodukovaného odpadu se snižuje. A hlavně jednoduché a rychlé řešení neexistuje. Komise životního prostředí a změny klimatu vzala na svém posledním jednání na vědomí zprávu o vyhodnocení pracovní skupiny odpadového hospodářství. Pracovní skupina pro problematiku odpadového hospodářství Karlovarského kraje se skládá ze zástupců měst, svozových firem, možných zpracovatelů a dalších subjektů spojených s odpadovým hospodářstvím. Obsahem této zprávy je v obecné rovině především požadavek na koordinaci nakládání s odpady v kraji a koncepční řešení pro snížení finanční zátěže měst a obcí. S tím je spojená aktualizace strategických dokumentů v souladu s platnou legislativou. Důraz byl kladen na energetické využití odpadu. Nedílnou součástí je také zapojení mateřských a základních a středních škol do osvěty třídění odpadu. Informace poskytl Ing. Martin Vinš, člen komise a člen hnutí Volba pro kraj (VOK) #volbaprokraj #hnutivolbaprokraj #lidskyaprolidi #odpady #zivotniprostredi

Odpadové hospodářství je velmi diskutovaným tématem nejen v našem kraji.

Skládkovné se zdražuje a požadovaná hmotnost vyprodukovaného odpadu se snižuje. A hlavně jednoduché a rychlé řešení neexistuje.

Komise životního prostředí a změny klimatu vzala na svém posledním jednání na vědomí zprávu o vyhodnocení pracovní skupiny odpadového hospodářství. Pracovní skupina pro problematiku odpadového hospodářství Karlovarského kraje se skládá ze zástupců měst, svozových firem, možných zpracovatelů a dalších subjektů spojených s odpadovým hospodářstvím. Obsahem této zprávy je v obecné rovině především požadavek na koordinaci nakládání s odpady v kraji a koncepční řešení pro snížení finanční zátěže měst a obcí. S tím je spojená aktualizace strategických dokumentů v souladu s platnou legislativou. Důraz byl kladen na energetické využití odpadu. Nedílnou součástí je také zapojení mateřských a základních a středních škol do osvěty třídění odpadu.

Informace poskytl Ing. Martin Vinš, člen komise a člen hnutí Volba pro kraj (VOK)

#volbaprokraj #hnutivolbaprokraj #lidskyaprolidi #odpady #zivotniprostredi
... See MoreSee Less

Rada města Hroznětín se rozhodla na podnět starosty Martin Maleček - Volba pro kraj - VOK podpořit děti ze ZŠ Hroznětín ve výuce angličtiny a přispět na studijní pobyt v Londýně.
Investovat do vzdělání dětí a nezatížit tak rodinné rozpočty je vždy krok správným směrem 👏👏👍

Rada města Hroznětín se rozhodla na podnět starosty Martin Maleček - Volba pro kraj - VOK podpořit děti ze ZŠ Hroznětín ve výuce angličtiny a přispět na studijní pobyt v Londýně.
Investovat do vzdělání dětí a nezatížit tak rodinné rozpočty je vždy krok správným směrem 👏👏👍Kvalitní jazykové znalostí jsou velmi ceněnou devizou našich dětí nejen v rámci možného budoucího zaměstnání. Světovým jazykem je angličtina a jsem osobně rád, že Rada města Hroznětín schválila na můj podnět poskytnout ZŠ Hroznětín neinvestiční příspěvek ve výši 194.400,- Kč pro studijní cestu 16 žáků do Londýna. Po celou dobu se budou žáci zdokonalovat v jazykové konverzaci v místním prostředí. Naším cílem je podpořit žáky, kteří dosahují ve výuce angličtiny velmi dobrých výsledků a umožnit studijní pobyt žákům bez finančního zatížení rodinného rozpočtu. Rodiče žáků se budou podílet na studijní cestě formou kapesního pro své dítě. Pobyt se uskuteční od 29.4.2024 do 3.5.2024. Veškeré organizační záležitosti jsou v kompetencí vedení školy. Martin Maleček, starosta Hroznětína.
... See MoreSee Less

Novinky z oblasti cestovního ruchu Jednání Komise lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO se tentokrát neslo v dotačním duchu. Komise všechny dotace doporučila Radě Karlovarského kraje schválit.
👉 Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. si podal žádost o poskytnutí individuální dotace na provoz a činnost v roce 2024.
👉 O individuální dotaci si také zažádalo Město Mariánské Lázně na projekt „Klimatické lázně“.
👉 Hodnotil se dotační titul Program na podporu infrastruktury památek zapsaných na seznamu UNESCO.
👉 Projekt „Kulturerbe Goldsteig“ (Kulturní dědictví na Zlaté stezce) se nesetkal se zájmem. Leadpartner odstoupil od podání projektu již v červnu 2023 a dále se upozorňovalo na vysoké riziko neúspěchu projektu. Trasa Zlaté stezky se v Karlovarském kraji začala využívat v rámci stále populárnějšího a známějšího projektu Stezka Českem a ani Lesy ČR neprojevily zájem o stavbu doprovodné infrastruktury, jako jsou posezení, přístřešky a útulny.
👉 O útulny ale turisté nepřijdou, Destinační agentuře Krušnohoří se letos podaří vystavět 3 útulny v Krušných horách.
👉 A v roce 2024 budou v Jáchymově probíhat oslavy 5. výročí zápisu statku Hornický region Erzgebirge / Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO. Informace poskytl Rudolf Chlad, člen komise a člen hnutí Volba pro kraj (VOK) #volbaprokraj #hnutivolbaprokraj #lidskyaprolidi #volbaprokarlovarskykraj

Novinky z oblasti cestovního ruchu

Jednání Komise lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO se tentokrát neslo v dotačním duchu. Komise všechny dotace doporučila Radě Karlovarského kraje schválit.
👉 Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. si podal žádost o poskytnutí individuální dotace na provoz a činnost v roce 2024.
👉 O individuální dotaci si také zažádalo Město Mariánské Lázně na projekt „Klimatické lázně“.
👉 Hodnotil se dotační titul Program na podporu infrastruktury památek zapsaných na seznamu UNESCO.
👉 Projekt „Kulturerbe Goldsteig“ (Kulturní dědictví na Zlaté stezce) se nesetkal se zájmem. Leadpartner odstoupil od podání projektu již v červnu 2023 a dále se upozorňovalo na vysoké riziko neúspěchu projektu. Trasa Zlaté stezky se v Karlovarském kraji začala využívat v rámci stále populárnějšího a známějšího projektu Stezka Českem a ani Lesy ČR neprojevily zájem o stavbu doprovodné infrastruktury, jako jsou posezení, přístřešky a útulny.
👉 O útulny ale turisté nepřijdou, Destinační agentuře Krušnohoří se letos podaří vystavět 3 útulny v Krušných horách.
👉 A v roce 2024 budou v Jáchymově probíhat oslavy 5. výročí zápisu statku Hornický region Erzgebirge / Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO.

Informace poskytl Rudolf Chlad, člen komise a člen hnutí Volba pro kraj (VOK)

#volbaprokraj #hnutivolbaprokraj #lidskyaprolidi #volbaprokarlovarskykraj
... See MoreSee Less

Zemřel Jaroslav Přibáň, významná osobnost nejen Karlovarského kraje. Jaroslav Přibáň působil jako místopředseda Českého atletického svazu, dlouholetý hlasatel na stovkách atletických závodů a v neposlední řadě i kandidát do zastupitelstva Karlovarského kraje za Volbu pro kraj (VOK) s podporou hnutí Karlovaráci v roce 2020. Přibáň působil v různých sférách české atletiky. V rodném Chebu byl od roku 1978 předsedou atletického klubu a zasadil se o vznik víceúčelového stadionu se zlatou dráhou. Organizoval Velkou cenu města Chebu a pořádal zájezdy na atletické závody v zahraničí. Jeho hlas mohli znát prakticky všichni atletičtí příznivci v Česku. Přibáň moderoval závody od malých akcí a ligových soutěží přes republikové šampionáty až po největší mítinky, jako jsou Zlatá tretra nebo Memoriál Josefa Odložila. Byl hlasatelem i na halovém mistrovství Evropy v Praze v roce 2015. Foto by CPA #volbaprokraj #hnutivolbaprokraj #lidskyaprolidi

Zemřel Jaroslav Přibáň, významná osobnost nejen Karlovarského kraje.

Jaroslav Přibáň působil jako místopředseda Českého atletického svazu, dlouholetý hlasatel na stovkách atletických závodů a v neposlední řadě i kandidát do zastupitelstva Karlovarského kraje za Volbu pro kraj (VOK) s podporou hnutí Karlovaráci v roce 2020.

Přibáň působil v různých sférách české atletiky. V rodném Chebu byl od roku 1978 předsedou atletického klubu a zasadil se o vznik víceúčelového stadionu se zlatou dráhou. Organizoval Velkou cenu města Chebu a pořádal zájezdy na atletické závody v zahraničí.

Jeho hlas mohli znát prakticky všichni atletičtí příznivci v Česku. Přibáň moderoval závody od malých akcí a ligových soutěží přes republikové šampionáty až po největší mítinky, jako jsou Zlatá tretra nebo Memoriál Josefa Odložila. Byl hlasatelem i na halovém mistrovství Evropy v Praze v roce 2015.

Foto by CPA

#volbaprokraj #hnutivolbaprokraj #lidskyaprolidi
... See MoreSee Less

Načíst další