Naši lidé

Ing. Martin Vinš

Projektový manažer v automotive, enviromentalista
"Naše zásahy do přírodního ekosystému musí být v souladu s přírodou."
Martin Vinš Volba pro kraj

Jak šel život

O mně

Pocházím z Karlových Varů, narodil jsem se v roce 1977. Po absolvování základní a střední školy jsem byl přijat na Českou zemědělskou univerzitu v Praze, obor krajinné inženýrství.

Můj profesní život

Není mi lhostejná kvalita životního prostředí, za důležité pro rozvoj kraje považuji odpadové hospodářství a energetiku. Zajímám se o taková témata jako je zadržování a nakládání s vodou v intravilánu, nakládání s odpady, kvalita cest a opěrných zdí v lázeňských lesích nebo třeba parkování a elektromobilita.

Jsem členem Komise životního prostředí a obnovitelných zdrojů Karlovarského kraje a místopředsedou Pracovní skupiny pro problematiku odpadového hospodářství. Jsem předsedou Komise životního prostředí a změny klimatu zřízeného Radou města Karlovy Vary.

Jsem stálým hostem odborné Pracovní skupiny Chráněná krajinná oblast Krušné hory (CHKO Krušné hory). O problematice založení CHKO Krušné hory, o diskusích a posunu v této oblasti se dozvíte v tomto článku.

Můj osobní život

S rodinou žiji v Karlových Varech. Ve svém volném čase se věnuji dětem a sportu.

Jak se dívám na naše město z pohledu životního prostředí?

"Polovina území Karlových Varů je tvořena zelení. Městská zeleň tvoří společně s lázeňskými lesy téměř polovinu rozlohy Karlových Varů. Řadí se tak mezi nejzelenější města v České republice.

Působím v Komisi pro životní prostředí při Zastupitelstvu města a naším cílem je nejen systematicky pracovat a udržovat zeleň, ale pracovat také na jejím dalším rozvoji.

Ve 2. polovině r. 2022 se zrealizoval projekt náplavky řeky Ohře, který nabídl obyvatelům lázeňského města příjemnou relaxační zónu a zvýšil uživatelskou atraktivitu širšího centra města.

Další snahou je rozvoj velkých volnočasových areálů, jako jsou Meandr Ohře a koupaliště Rolava. Systematicky je zde vytvářena relaxační zóna, která nabízí nejen dostatek zeleně v horkých letních dnech, ale také sportovní vyžití a zábavu. Vznikl také zcela nový městský park kolem kostela svatého Urbana v Rybářích.

Kromě podpory městské zeleně se chystají i další kroky, kterými se snažíme zpříjemnit životní prostředí. Kromě aktivního přístupu k recyklaci je jedním z nich podpora alternativních druhů dopravy a ekologického pohonu. Uvědomujeme si, jak důležitá je z pohledu čistoty životního prostředí městská hromadná doprava. Ta díky svému pokrytí umožňuje obyvatelům města a turistům využívat ekologických autobusů a nezahlcovat dále centrum města osobními automobily. I díky tomu je cena jízdného v městské hromadné dopravě dlouhodobě nízká.

Ve městě se i díky páteřní cyklostezce podél řeky Ohře rychle rozvíjí také cykloturistika. I zde je naším cílem pokračovat v podpoře cyklodopravy jako alternativy k automobilové dopravě. Je však třeba myslet i na rychle rostoucí náklady na údržbu cyklostezek a hledat vyvážený přístup, který výrazně nezatíží městský rozpočet, ale zároveň nabídne maximální komfort uživatelům."

Martin Vinš v médiích