O čem mluvíme

Novinky z Komise lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO

Komise lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO na svém posledním jednání doporučila Radě KK ke schválení individuální dotace na projekt #PijuPrameny. Kampaň k projektu probíhá ve spolupráci Infocentra Karlovy Vary s Institutem lázeňství a balneologie, v.v.i. a Alžbětinými lázněmi. Cílem je prokázat účinky léčebné kúry na dobrovolnících z řad obyvatel Karlových Varů, kteří se do kampaně přihlásili a nejsou lázeňskými hosty. Pod dohledem lázeňského lékaře konzumují léčebné prameny k užitku svému.

O společnosti Carlsbad Convention Bureau, o.p.s., která byla zřízena v rámci projektu „MICE v Karlovarském kraji“ a pomáhá zajišťovat klientům kongresy v Karlovarském kraji, jsme již psali. V posledních deseti letech se na cestovním trhu stala tato forma kongresové turistiky nejžádanější. Z hlediska příjmů je jedna z nejefektivnějších forem cestovního ruchu. Účastníci kongresů více utrácí a díky kongresům dochází v hostitelských místech ke zlepšování infrastruktury, zvyšování úrovně poskytovaných služeb, a především naplňuje kapacity i ve všedních dnech a mimo sezónu.

Tolik očekávaný Zákon o cestovním ruchu pravděpodobně schválen nebude. Případné změny se budou řešit například vyhláškami. V přípravě zůstal projekt e-turista, který je financován z Národního plánu obnovy, přičemž funkční systém s napojením na ubytovatele by měl být dokončen do konce roku 2025. Ve hře je oblastní destinační agentura pro lázeňství, která ale v Karlovarském kraji není potřeba. Tuto funkci dlouhodobě plní destinační agentura Živý kraj.

Nová linka Praha – Thaj-Pej bude létat pravidelně od července tohoto roku a Karlovarský kraj má zájem o navázání spolupráce.

Nově se bude konat 1. ročník Ceny cestovního ruchu. Anketa bude vyhlášena v polovině července a hlasování bude probíhat do konce prázdnin. Hlasovat budete moct v kategoriích Počin cestovního ruchu, Osobnost cestovního ruchu a Srdcovka. O možnosti nominovat osobnosti, projekty a místa vás budeme informovat. Termín vyhlášení výsledků ankety je určen na 27. 9. 2023 od 18.00 v Nových Lázních Ensana Health Spa Hotel.

Informace poskytl Rudolf Chlad, člen Komise lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO a člen hnutí Volba pro kraj (VOK)

Rudolf Chlad

 • bývalý projektant a stavbyvedoucí
 • bývalý terénní pracovník, náčelník a republikový náčelník Horské služby Krušné hory
 • iniciátor dohody mezi Českým červeným křížem a Horskou službou ČR
 • aktivní člen Komise pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO Karlovarského kraje
 • aktivní člen výboru Spolku Ryžovna
 • Stráž ochrany přírody a krajiny KÚ KK
 • čestný předseda Asociace nevládní neziskové organizace Karlovarského kraje (ANNO KK) a prezident Asociace nestátních neziskových organizací ČR (ANNO ČR)
 • bývalý místostarosta i zastupitel obce Boží Dar
 • bývalý starosta Sboru dobrovolných hasičů Boží Dar a předseda ekologického sdružení Rosnatka
 • bývalý poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • člen hnutí Volba pro kraj (VOK)
Rudolf Chlad člen hnutí Volba pro kraj

Sociální média

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Načíst další