O čem mluvíme

Novinky ze zastupitelstva KV kraje

Jednání dnešního zastupitelstva Karlovarského kraje se neslo v pozitivním a souhlasném duchu, jak nás informoval náš člen, Honza Picka. Hlavními tématy byla rozpočtová určení výnosů a Centrum lázeňského výzkumu:
✅naprostou většinou zastupitelů byla schválena Zákonodárná iniciativa Karlovarského kraje ke změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
✅byl schválen Strategický projekt „Centrum lázeňského výzkumu“ – informace o strategickém projektu Institutu lázeňství a balneologie v.v.i. a schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu:
a) předpokládané výdaje realizace projektu Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. s názvem „Centrum lázeňského výzkumu“ činí 249.768.479,54 Kč, kdy financování způsobilých výdajů projektu je řešeno z 95 % z prostředků Fondu pro spravedlivou transformaci a 5 % podíl vlastního spolufinancování Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i a finančních partnerů
b) bylo přijato závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k případnému zabezpečení předfinancování způsobilých výdajů na realizaci projektu „Centrum lázeňského výzkumu“ ve výši 248.004.242,96 Kč z Fondu budoucnosti, případně z úvěru
c) bylo přijato závazné rozhodnutí o financování 5 % podílu spolufinancování Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. projektu „Centrum lázeňského výzkumu“ ve výši 10.724.187,39 Kč krajem z Fondu budoucnosti, případně z úvěru, s tím, že zbylá část do 5 % celkových způsobilých výdajů projektu (1.764.236,58 Kč) bude hrazena finančními partnery projektu
d) bylo přijato závazné rozhodnutí o vyčlenění finančních prostředků v rozpočtech kraje na roky 2028-2032 na výdaje související s udržitelností projektu po dobu 5 let v souhrnné výši 40.000.000 Kč

Bc. Jan Picka

 • bývalý ředitel Městského domu kultury v Sokolově
 • od r. 2006 v zastupitelstvu města Sokolov
 • 2010 - 2014 jedním z radních pověřených vedením městské policie
 • bývalý starosta a současný místostarosta města Sokolov zodpovědný za Odbor rozvoje města a Odbor školství, sportu a kultury
 • člen projektu Bezpečné město
 • člen komise zabývající se drogovou problematikou
 • člen Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady Karlovarského kraje
 • v červenci 2023 se stal členem Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiky
 • karlovarský krajský zastupitel
 • aktivní podporovatel partnerských vztahů mezi městem Sokolov a německými Schwandorfem a Saalfeldem
 • člen Mikroregion Sokolov východ
 • člen Euregio Egrensis
 • člen předsednictva hnutí Volba pro kraj (VOK)

Sociální média

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Načíst další