O čem mluvíme

Přeneste se ve stroji času do dob dávno minulých

V sobotu 22. října proběhl Den otevřených dveří v novém muzeu v Abertamech. Po několikaletém úsilí se podařilo muzeum dokončit a nabídnout v něm expozice věnované staleté řemeslné tradice rukavičkářství, hornické minulosti Abertam a Krušnohoří či expozice minerálů. Návštěvníci si mohou vyzkoušet i tzv. stroj času, který je interaktivně přenese do dob dávno minulých. 

O projektu nám více informací pověděla paní Jana Rojovská, členka hnutí Volba pro kraj.

Muzeum Abertamy a Panský dvůr Erlahammer Schwarzenberg

V rámci společného projektu měst Schwarzenberg a Abertamy pod názvem „Železo, cín a umělecká řemesla ve Schwarzenbergu a Abertamech – dobové svědectví Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří“ došlo k rekonstrukci dvou objektů, a to Panského dvora Herrenhof (bývalá železná huť Erlehammer) ve Schwarzenbergu a budovy bývalého lesnického učiliště v Abertamech, která bude nově využívána jako městské muzeum. Muzeum bude mapovat a pro budoucí generace dokumentovat staletou řemeslnou tradici rukavičkářství a dále pak hornickou minulost Abertam a Krušnohoří.

„Jsem moc ráda, že se nám úspěšně povedlo dokončit abertamské muzeum, které mělo velmi komplikovaný osud stejně jako historicky naše město. Nápad založit muzeum a zachovat místní tradice vznikl před několika lety z podnětu členů Krušnohorského spolku Abertamy, především pánů Gerharda Krakla a Paula Schreibera. Věřím, že naši občané i návštěvníci města expozice ocení a další generace se budou moci dozvídat o historii naší krajiny“, říká bývalá starostka Jana Rojovská (Volba pro kraj).

Prostřednictvím realizace společných přeshraničních akcí má být trvale zlepšena infrastruktura v oblasti cestovního ruchu a prohloubení společných vztahů mezi městy Abertamy a Schwarzenberg. Dále budou pořádány společné projekty v oblasti prezentace historického kulturního a montánního dědictví Krušnohoří – a i k tomu budou sloužit nově zrekonstruované objekty. Mimo jiné byla města Abertamy a Schwarzenberg se svými montánními a kulturními památkami zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Celý projekt byl realizován z finanční podpory Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

„Návštěvníci muzea kromě stálých expozic minerálů, rukavičkářství a historie města zavítají i do tzv. stroje času, který je interaktivně přenese do dob dávno minulých. V muzeu si prostě každý najde, co ho zajímá, jak malí tak i velcí. Ještě jednou bych chtěla touto cestou moc poděkovat všem, kteří se na vzniku našeho muzea podíleli“, řekla bývalá starostka Jana Rojovská (Volba pro kraj) při příležitosti dne otevřených dveří nových expozic. Tuto akci navštívilo v sobotu 22. 10. 2022 na 450 spokojených návštěvníků.

Sociální média

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Načíst další