O čem mluvíme

Problémy zanedbávání povinné školní docházky řešíme napříč krajem

Jedním z největších problémů Sokolovska i Chebska je zanedbávání povinné školní docházky a povinného předškolního vzdělávání. Na Chebsku se touto problematikou velmi intenzivně zabývá ředitelka 6. základní školy a současně radní pro školství Štěpánka Černá. Díky spolupráci s dalšími řediteli, výchovnými poradci a pracovníky OSPOD vznikla nová metodika pro řešení těchto problémů. Téma je to velmi citlivé a je třeba v těchto otázkách vždy aktivně spolupracovat s jednotlivými odděleními sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

„Je třeba stále hledat podporu pro žáky ze slabého sociálního prostředí. Je třeba otvírat problematiku záškoláctví nebo předčasných odchodů ze vzdělávání,“ říká Štěpánka Černá.

Snažíme se společnými silami poukazovat na skutečnost, že jsme regionem postiženým chudobou a že potřebujeme pomoci. Této problematice se věnuje i studie sociologa Daniela Prokopa, která byla vypracována pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Vyplývá z ní nutnost pomoci regionům, jako je Karlovarský, Ústecký nebo Moravskoslezský kraj.

Problematiku školství navíc zasáhla jak covidová, tak i ukrajinská krize, a proto je těžké všechny tyto věci zvládat. Navzájem si proto pomáháme a předáváme zkušenosti. Je totiž zbytečné, aby se v jednom kraji hledaly cesty, které jsou již nalezené. Tu energii proto musíme soustředit na pomoc nejen dětem ze slabého sociálního prostředí, ale i jejich rodinám. S touto otázkou souvisí i předškolní vzdělávání, kterému rovněž věnujeme velkou pozornost, neboť předškolní vzdělávání má zásadní význam pro úspěšnost dalšího vzdělávání.

Některé školy v kraji uvítaly možnost zapojení do projektu NPO - Výzva na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků.

Školy tak mohou posílit specializované pozice na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy. Podpořit sociálně slabé žáky jak materiálně, tak aktivitami, které je budou motivovat k učení.

Vnímám to jako dobrý krok k nastavení funkčních systémů na školách k podpoře vzdělávání žáků, ale s paní Černou si klademe otázku „Co bude po ukončení projektu?“

Mgr. Štěpánka Černá, MBA

  • zastupitelka města Cheb
  • radní pro školství, kulturu a sport
  • ředitelka základní školy v Chebu
  • členka předsednictva hnutí Volba pro kraj (VOK)

Sociální média

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Načíst další