O čem mluvíme

Zástupci hnutí VOK pomohli na tento rok získat více peněz na sport

Hnutí VOK - Volba pro Karlovarský kraj - prezentuje dlouhodobě jako jednu ze svých priorit podporu sportu, sportovních aktivit a zdravého a aktivního životního stylu v našem kraji. Vidíme v tom podporu zdraví, podporu prevence, rozvoj morálně-volných vlastností dětí, podporu klubového a společenského života.

Víme, že většina sportovních klubů a spolků vstupuje s novým rokem do velmi složitého období. Už tak napjaté rozpočty a spousta hodin práce dobrovolníků, trenérů a funkcionářů budou nově vystavěny dalšímu tlaku, který přináší zhoršení sociální a ekonomické situace rodin a obyvatel, růst energií a i růst dalších nákladů spojených s fungování sportovních oddílů.

Proto jsme se velmi intenzivně snažili navýšit pro letošní rok finance v rozpočtech krajů, měst a obcí určených pro podporu sportu a sportovní činnosti. Přijde nám logické minimálně o inflaci tyto objemy navýšit, neb inflace se z druhé strany promítá i do navýšení příjmové stránky rozpočtů. Jsme rádi, že tato naše aktivita měla mnohde pozitivní odezvu a pochopení a v rozpočtech se objevily další zdroje, které aspoň částečně mohou kompenzovat růst nákladů a pomoci řešit vzniklou situaci. Nebyli jsme úspěšní a pochopeni úplně všude, někde dokonce ta diskuse měla až absurdní či iracionální rozměr, nicméně je třeba ji i tak podstupovat. A následné úspěchy nás pak těší.

Ze všech příkladů bychom rádi zmínili navýšení prostředků pro sport v rozpočtu Karlovarského kraje, které pozná ve svých příjmech velká většina klubů v kraji. Děkujeme vedení kraje za pochopení a podporu a děkujeme i členům VOK, které se na této aktivitě podíleli a hodně pro to udělali.

Konkrétní podobu podpory přiblížil Jakub Novotný, předseda sportovní komise Rady Karlovarského kraje:

„Nové zdroje budou rozděleny po komunikaci s vedením kraje následujícím způsobem. Největší část (2 miliony Kč) přijde do programu „Údržba a obnova“, kde nově je možné účtovat i náklady za energie a to až do 50 % výše žádosti. Peníze budou rozděleny alikvotně. Další 1,5 Kč přijde do programu „Činnost mládeže“, kde se budeme snažit co nejvíce podpořit ty kluby, které v této situaci trpí nárustem energií a inflace a máme zjištěno, že se o mládež opravdu starají.  A nakonec poslední a nejmenší část navýšení (0,5 milionů Kč) směřuje do infrastruktury a to proto, že se nám navýšil počet klubů, které jsou v tomto programu.

Rád bych poděkoval vedení Karlovarského kraje za vstřícnost v jednání o podpoře sportu. V současné složité době bude tato podpora pro oddíly více závislé na energiích klíčová.“

Sociální média

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Načíst další