O čem mluvíme

Lázeňství a cestovní ruch se drží nad vodou i díky dotacím Karlovarského kraje

Po nelehké době izolace kvůli covidu-19 se lázně i turistické destinace konečně plní klienty a turisty.

Institucím, které se věnují lázeňství, cestovnímu ruchu a památkám UNESCO Karlovarský kraj pomáhá dotacemi.

 • Obce nebo obecně prospěšné organizace si žádaly v dotačním titulu Program na podporu infrastruktury památek zapsaných na seznamu UNESCO o finanční příspěvky. O rozdělení finančních prostředků rozhodne Rada Karlovarského kraje.
 • Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. žádá o schválení finančního příslibu na podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Společné výzkumné pracoviště pro telemedicínské technologie v lázeňství“.
 • O individuální dotaci si zažádal zapsaný spolek CAMINOS na projekt „Cestovatelský festival CAMINOS v Bečovské botanické zahradě – 2. ročník 2024“.
 • Destinační agentura Krušnohoří spolu s Montanregion Krušné hory – Erzbebirge o.p.s. chystají projekt na doznačení infrastruktury a památek UNESCO.

Tyto body projednala Komise lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO, jejímž členem je Rudolf Chlad, Volba pro kraj (VOK)

Rudolf Chlad

 • bývalý projektant a stavbyvedoucí
 • bývalý terénní pracovník, náčelník a republikový náčelník Horské služby Krušné hory
 • iniciátor dohody mezi Českým červeným křížem a Horskou službou ČR
 • aktivní člen Komise pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO Karlovarského kraje
 • aktivní člen výboru Spolku Ryžovna
 • Stráž ochrany přírody a krajiny KÚ KK
 • čestný předseda Asociace nevládní neziskové organizace Karlovarského kraje (ANNO KK) a prezident Asociace nestátních neziskových organizací ČR (ANNO ČR)
 • bývalý místostarosta i zastupitel obce Boží Dar
 • bývalý starosta Sboru dobrovolných hasičů Boží Dar a předseda ekologického sdružení Rosnatka
 • bývalý poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • člen hnutí Volba pro kraj (VOK)
Rudolf Chlad člen hnutí Volba pro kraj

Sociální média

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Načíst další